DPU

Aarhus Universitets segl

Skriftserien CURSIV

CURSIV er en peer-reviewed skriftserie om uddannelsesvidenskab, pædagogik, didaktik og læring, som blev udgivet af DPU indtil 2016.
CURSIV kan downloades gratis i pdf-format.

CURSIV #19 - November 2016

Tema: Sammenlignende fagdidaktik 4

Ellen Krogh og Sven-Erik Holgersen (red)
Forord 

Hovedartikler

Ingrid Carlgren
Att kunna eller låtsas kunna

Peter Hobel
Læringsmål og sammenlignende skrivedidaktik

Jens Dolin
Idealer og realiteter i målorienteret undervisning

Jeppe Bundsgaard
Er dansk (stadig) et dannelsesfag?

Morten Misfeldt & Andreas Lindenskov Tamborg
Læringsmålstyret undervisning og målforståelser
 

Responsartikler

Ane Qvortrup
En didaktisk begrundelse for læringsmålsorienteret undervisning

Jesper Bremholm
Læringsmål i literacyperspektiv

Susana S. Fernández
De nye læringsmål og dannelsesbegrebet fra fremmedsprogsfagenes
perspektiv

Anders Stig Christensen
Konsekvenser af kompetencer – belyst ud fra samfundsfagdidaktikken

Sven-Erik Holgersen
Læringsmålstyring eller dannelsesorientering?

Morten Rask Petersen
Styrer målet eller bliver målet styret i naturfagsundervisningen?

Dorthe Carlsen & Rune Hansen
Målforståelser

Boganmeldelser

Per Fibæk Laursen
Keld Skovmand, 2016: Uden mål og med – forenklede Fælles Mål?

Sven-Erik Holgersen
Alexander von Oettingen (red.) 2016: Almen dannelse. Dannelsesstandarder og fag

Henning Eichberg
John Holten-Andersen, 2016: Sprogets magt – magtens sprog. Et forsvar for sansernes verden

Download CURSIV #19 som pdf

Læs mere om CURSIV #19

Read the English summaries:

Comparative Disciplinary Didactics 4 

CURSIV #18 - April 2016

Tema: Særlige behov i matematik-undervisning

Lena Lindenskov (red)

Lena Lindenskov
Introduction

Ann Gervasoni
Longitudinal Progress of Australian Six-Year-Old Students Who Participated in a Mathematics Intervention Program

Marie-Pascale Noël, Laurence Rousselle, & Alice De Visscher
Both Specific and General Cognitive Factors Account for Dyscalculia

Ingemar Karlsson
Special and Specific Educational Needs in School Mathematics

Jónína Vala Kristinsdóttir, Dóróþea Reimarsdóttir, & Hafdís Guðjónsdóttir
"There Is Always Something New After Nine" – Action Research as a Mode for Teachers to Develop a Tool for Analysing Their Pupils’ Numeracy Skills

Maria Christina Secher Schmidt
Mathematics Difficulties and Classroom Leadership – A Case Study of Teaching Strategies and Student Participation in Inclusive Classrooms

Helena Roos
Inclusion in Mathematics – The Impact of the Principal

Anette Bagger
Student Equity vs Test Equality? – Support During Third Graders’ National Tests in Mathematics in Sweden

Pernille Bødtker Sunde & Pernille Pind
Comparison of Two Test Approaches for Detecting Mathematical Difficulties

Kaisa Kanerva & Minna Kyttälä
Specific Training of Working Memory and Counting Skills in Kindergarten

Ingemar Holgersson, Wolmet Barendregt, Elisabeth Rietz, Torgny Ottosson, & Berner Lindström
Can Children Enhance Their Arithmetic Competence by Playing a Specially Designed Computer Game?

Lisser Rye Ejersbo
Number Sense as the Bridge to Number Understanding

About the Authors

Previous Issues

Download CURSIV #18 (pdf)

Læs mere om CURSIV #18

Læs de danske/svenske resuméer af artiklerne i:

Særlige Behov i Matematikundervisning

CURSIV #17 - December 2015

Tema: Inklusion

Karen Bjerg Petersen (red)

Karen Bjerg Petersen
Om Perspektiver på inklusion

I. Inklusion i teori og praksis – børn med særlige behov

Susan Tetler
Inklusion – som teoretisk begreb og pragmatisk bestræbelse

Berit H. Johnsen
Fra internasjonale prinsipper henimot inkluderende praksisser i skolen

Line M. Laursen & Karen Bjerg Petersen
Elevperspektiver på inklusion – Fra specialskole til almenskole

II. Inklusion som diskussion og udfordring i
flerkulturelle samfund

Thomas Hylland Eriksen
Alna mellom drabantbygd og hypermangfold

Ivar Morken
Den besværlige kategoriseringen

Claus Haas
Grønlænderes og minoriteters kulturarv i den statslige skole- og
erindringspolitik

Ulf Dalvad Berthelsen & Karen Bjerg Petersen
Om to- og flersprogede børn i inklusionsdebatten

III. Inklusionsbegrebet i lyset af sociologi, filosofi og
velfærdspolitiske rationaler

Jørn Bjerre
Inklusion: Fra sociologisk begreb til performativ selvmodsigelse

Morten Timmermann Korsgaard
Indespærring eller frigørelse
– Hannah Arendt om inklusionspolitik og pædagogik

Anders Kruse Ljungdalh
Velfærdspolitiske rationaler i arbejdet med børn og unge

IV. Inklusion af marginaliserede grupper –
pædagogik på kanten

Frans Ørsted Andersen
Inklusion af marginaliserede drenge
– Følgeforskning til Drengeakademiet

Karen Bjerg Petersen
Inklusion af utilpassede og sårbare unge
– Om Anholt-projektet og alternative pædagogiske interventionsformer

Lea Lund
Inklusionspædagogik – et didaktisk grundvilkår på VUC

Maj Sofie Rasmussen
Passion som katalysator for inklusion og engagement?

Laura Mørk Emtoft
Fra inkluderende undervisning til inkluderende praksisfællesskaber
– IT-perspektiver på inklusion

Om forfatterne

Tak til årets peer reviewere

Download CURSIV #17 (pdf)

Læs mere om CURSIV #17

Read the English summaries:
Perspectives on Inclusion

Video

Minikonference 16. januar 2017: Sammenlignende fagdidaktik