DPU

Aarhus Universitets segl

Ph.d.-uddannelse ved DPU

Om forskeruddannelsen ved DPU

Forskeruddannelsen ved DPU, Aarhus Universitet er organiseret under the Graduate School of Arts, og hvert år fuldføres et antal ph.d.-projekter ved instituttet med fokus på bl.a. pædagogik, didaktik, læring, læringskulturer og identitet, innovation, ledelse, kompetence- og organisationsudvikling, uddannelsessystemer og uddannelsespolitik.

Graduate School of Arts har to forskningsuddannelsesprogrammer tilknyttet DPU:

Ph.d.-studerende ved DPU bliver desuden tilknyttet et af instituttets forskningsprogrammer.

Interesseret i en ph.d.?

Du kan læse om de rammer og muligheder, der knytter sig til et ph.d.-studium på hjemmesiden for the Graduate School of Arts.

Dér kan du:

  • læse om de forskellige stipendier
  • få gode råd til, hvordan du sammensætter en ansøgning
  • læse om reglerne og økonomien i en forskeruddannelse
  • finde en oversigt over udbuddet af kurser og studieophold
  • læse om livet som ph.d.-studerende og fremtids- og karrieremuligheder

Find tidligere ph.d.-afhandlinger fra DPU

Spørgsmål?

For faglige spørgsmål kan du kontakte ph.d.-skolens forskningsuddannelsesprogramledere.

For administrative spørgsmål kan du kontakte ph.d.-administrator for forskeruddannelsesprogrammerne på DPU, Aarhus Universitet Minna Elo, tlf.: 8715 3298, mail: minna.elo@au.dk

Minna Elo vejleder om PHD planner og studieforløbet, fx spørgsmål i forbindelse med ansættelse, orlov, sygdom, barsel, vejlederskifte, indlevering af afhandlinger og afholdelse af forsvar. Potentielle nye ph.d.-studerende kan også få vejledning om optagelsesprocessen.

Minna Elo er på Campus Emdrup i København 2 dage hver måned. Hvis man har brug for at mødes med hende, når hun er i Emdrup, er det en god idé at aftale det pr. mail i forvejen. Ellers har hun kontor i Aarhus, Tåsingegade 3, bygn. 1443, lokale 417.

Formålet med ph.d.-uddannelserne

Formålet med ph.d.-uddannelserne er at uddanne forskere, der kan indgå i meget konkurrencestærke forskningsmiljøer og fungere som specialiseret og højt kvalificeret arbejdskraft i det praktiske liv.

Der uddannes ph.d.-kandidater inden for treårige ph.d.-uddannelsesforløb på grundlag af en erhvervet kandidatgrad (5+3) eller inden for fireårige ph.d.-uddannelsesforløb med indskrivning efter et års kandidatstudier (4+4).

Kommende ph.d.-forsvar på DPU

Ingen arrangementer fundet.

Kurser for ph.d.-studerende

Kurser, der afholdes på DPU, annonceres i kalenderen på DPU´s hjemmeside.

Se flere ph.d.-kurser på AU her

Se også phdcourses.dk for ph.d.-kurser, der udbydes af andre institutioner i Danmark.