DPU

Aarhus Universitets segl

Samarbejde med myndigheder og offentlige organisationer

DPU har et omfattende samarbejde med statslige, regionale og kommunale myndigheder. Samarbejdet spreder sig over en lang række forskellige opgavetyper og omfatter bl.a.:

 • ministerier
 • styrelser
 • forvaltninger
 • dagtilbud
 • folkeskoler
 • ungdomsuddannelser
 • efter- og videreuddannelsesområdet
 • pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR)

Også internationalt indgår forskere fra DPU i samarbejder med nationale myndigheder. DPU-forskere har bl.a. arbejdet med og for myndigheder i Norge, Sverige, Schweiz og Vietnam.


Deltagelse i ministerielle råd, nævn og arbejdsgrupper

DPU bidrager blandt andet i Rådet for Børns Læring og Handicaprådet.

Desuden har en række DPU-forskere medvirket til fagbeskrivelserne knyttet til folkeskolereformen fra 2014.


Deltagelse i internationale undersøgelser

DPU er Danmarks repræsentant i den internationale organisation for uddannelsesforskning IEA. DPU gennemfører en række internationale sammenlignende undersøgelser i samarbejde med Undervisningsministeriet:

 • ICCS - skoleelevers politiske dannelse i det 21. århundrede
 • PIRLS - skoleelevers læsefærdigheder
 • TIMSS - skoleelevers matematik- og naturfagsfærdigheder
 • ICILS - skoleelevers computer- og informationskompetencer

DPU har ligeledes deltaget i de internationale PISA-undersøgelser i et samarbejde med VIVE og Danmarks Statistik, finansieret af Undervisningsministeriet.


Forsknings-, udviklings- og inspirationsprojekter vundet i udbud

DPU har vundet en lang række projekter i udbud, heriblandt udviklings- og inspirationsprojekter, der resulterer i videns- og praksisbaserede anbefalinger. 


Rekvirerede forskningsopgaver og følgeforskning

DPU gennemfører og bidrager til evaluering og følgeforskning af forskellige indsatser bl.a. for regionerne.


Rekvirerede aktionsforsknings- og aktionslæringsprojekter

DPU gennemfører rekvirerede aktionsforsknings- og aktionslæringsprojekter i samarbejde med eksempelvis kommunale daginstitutioner, dagplejer og skoler.


Samarbejde med andre aktører

DPU samarbejder blandt andet med professionshøjskolerne, EVA og forskere fra andre universiteter.