DPU

Aarhus Universitets segl

PIRLS - International læseundersøgelse

Hvad er PIRLS?

Danmark deltager i PIRLS 2021. Den internationale læseundersøgelse på 4. klassetrin gennemføres i mere end 60 lande og foregår nu overvejende digitalt.

PIRLS er en tilbagevendende undersøgelse, der udføres hvert 5. år. Danmark har deltaget siden 2006. Det har givet mulighed for at sammenligne danske elevers læsekompetence med elevers læsekompetence i andre lande verden over henover en årrække.

PIRLS står for Progress in International Reading Literacy Study. Undersøgelsen består dels af en undersøgelse af elevernes læseforståelse, dels af indsamling af baggrundsoplysninger fra skoleleder, lærer, forældre og eleven selv.

Næste PIRLS


Se resultater fra tidligere PIRLS