DPU

Aarhus Universitets segl

PIRLS 2021

PIRLS 2021 - Explainer Filmen præsenterer resultater, problemstillinger og perspektiver i PIRLS 2021.
Præsentation af resultater fra PIRLS 2021 Pressemøde på DPU, Aarhus Universitet 16. maj 2023

Om PIRLS 2021

Hovedundersøgelsen PIRLS 2021 blev gennemført i marts-juni 2021 i 4. klasse blandt  4.821 elever, der læste digitale tekster og svarede på forståelsesspørgsmål hertil. Teksterne omfatter både skønlitterære og informerende tekster samt informerende tekster på hjemmesider, der indgår i simulerede projektorienterede forløb (tidligere ePirls).

Dertil kommer den såkaldte bro, som er en papirudgave af undersøgelsen i lighed med tidligere år. I den del deltog ca. 1.500 elever. Formålet med broen er udelukkende at sikre, at resultaterne fra den digitale undersøgelse kan sammenlignes med de tidligere papirbaserede.  

Hvem står bag PIRLS 2021?

I Danmark ledes PIRLS 2021 af lektor, ph.d., Simon Skov Fougt i samarbejde med forskningsmedarbejderne, audiologopæd Katja Neubert, cand.pæd.didaktik dansk Rebekka Hegaard Gabrielsson. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Børne- og Undervisningsministeriet.

Har du spørgsmål, så kontakt os gerne:

E: pirls@edu.au.dk
T: 93 52 19 80

Se film om PIRLS 2021 Filmen er rettet mod elever og deres lærere