DPU

Aarhus Universitets segl

PIRLS 2016

I 2015-16 blev undersøgelsen PIRLS 2016 gennemført. Her undersøgte man for første gang også læsning af elektroniske tekster (ePIRLS) - noget som i stigende grad bliver et vilkår i skolen også for elever i 4. klasse. Samtidig ville man gerne vide mere om 3. klassernes læsning, for også at få en fornemmelse for udviklingstakten i læsning mellem klassetrinnene.

e-PIRLS 2016


Resultaterne fra ePIRLS 2016 bliver offentliggjort på et pressemøde på DPU, Aarhus Universitet 29. oktober 2019.

Læs pressemeddelelse

Download e-bog

Se præsentation af resultaterne

I 2016 gennemførtes en ny PIRLS-undersøgelse, PIRLS 2016, for elever på 4. klassetrin fra mere end 50 lande.

Som noget nyt er læsekompetencen for elever i 3. klasse i Danmark også blevet undersøgt. Det giver en unik mulighed for at se på læseudviklingen i overgangen mellem indskolingen og mellemtrinnet, hvor kravene til læsefærdighederne øges, og hvor eleverne i højere grad skal læse med det formål at lære noget i andre fag end dansk. Desuden er det en unik mulighed for at vide, hvad forskellen er på et klassetrin i PIRLS.

Derudover deltog de danske 4. klasseelever i en helt ny undersøgelse af læsning af elektroniske tekster, ePIRLS.

PIRLS 2016


Resultaterne fra PIRLS 2016 blev offentliggjort på et pressemøde på DPU, Aarhus Universitet 5. december 2017.

Læs pressemeddelelse

Danske 4. klasseelever er blevet dårligere til at læse (05.12.17)

Download

Se præsentation af resultaterne