DPU

Aarhus Universitets segl

PIRLS 2016

I 2015-16 blev undersøgelsen PIRLS 2016 gennemført. Her undersøgte man for første gang også læsning af elektroniske tekster (ePIRLS) - noget som i stigende grad bliver et vilkår i skolen også for elever i 4. klasse. Samtidig ville man gerne vide mere om 3. klassernes læsning, for også at få en fornemmelse for udviklingstakten i læsning mellem klassetrinnene.

e-PIRLS 2016


Resultaterne fra ePIRLS 2016 bliver offentliggjort på et pressemøde på DPU, Aarhus Universitet 29. oktober 2019.

Læs pressemeddelelse

Download e-bog


Se præsentation af resultaterne

I 2016 gennemførtes en ny PIRLS-undersøgelse, PIRLS 2016, for elever på 4. klassetrin fra mere end 50 lande.

Som noget nyt er læsekompetencen for elever i 3. klasse i Danmark også blevet undersøgt. Det giver en unik mulighed for at se på læseudviklingen i overgangen mellem indskolingen og mellemtrinnet, hvor kravene til læsefærdighederne øges, og hvor eleverne i højere grad skal læse med det formål at lære noget i andre fag end dansk. Desuden er det en unik mulighed for at vide, hvad forskellen er på et klassetrin i PIRLS.

Derudover deltog de danske 4. klasseelever i en helt ny undersøgelse af læsning af elektroniske tekster, ePIRLS.

Se præsentation af resultaterne