DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Pædagogisk indblik

 

Forskningsoversigter fra DPU, Aarhus Universitet og
Nationalt Center for Skoleforskning.

Pædagogisk indblik 07


Pædagogisk indblik 06


Pædagogisk indblik 05


Pædagogisk indblik 04


Pædagogisk indblik 03


Pædagogisk indblik 02


Pædagogisk indblik 01


Kommende forskningsoversigter


Dagtilbud

Grundskolen

 • Undervisningsforstyrrende uro i skolen (Helle Plauborg)
 • Den almene musikundervisning i grundskolen (Sven Erik Holgersen)
 • Digitale læremidler i danskfaget (Morten Tannert, Ulf Dalvad Berthelsen)
 • Fritids- og ungdomsklubbers betydning for børn/unges fritid, leg, læring og fællesskaber (Lars Ladefoged & Kirsten Elisa Petersen)
 • Skolevægring (Frederikke Skaaning Knage & Dorte Kousholt)
 • Inklusion (Lotte Hedegaard-Sørensen)
 • Mundtlighed i fremmedsprogsundervisningen (Line Kroager Andersen)
 • Læringsmål i matematikundervisningen (Tomas Højgaard)
 • Historie- samfundsfagsundervisning? (Claus Haas)
 • PPR (Dorte Kousholt &Anne Morin)

Videregående uddannelse

 • Specialevejledning på de videregående uddannelser (Helle Merete Nordentoft & Pia Cort)
 • Anvendelse af EDU IT på universitetsuddannelser (Bente Kristiansen, Tom Gislev, Karen Louise Møller & Mikkel Godsk)
 • Vejledningsindsatser i overgangen fra gymnasium til videregående uddannelse (Rie Thomsen, Mathias Mark Christensen, Laura Cortes Felby & Astrid Olsen). 

Ungdomsuddannelse

 • Elevtrivsel i gymnasieskolen (Jens Christian Nielsen)
 • Negativ social arv på ungdomsuddannelserne (Felix Weiss, David Reimer & Niels Rosendal)

Om Pædagogisk indblik


To DPU-forskere fortæller om Pædagogisk indblik - og en dagtilbudsleder, en skolelærer og en uddannelseschef fortæller om, hvordan de kan bruge det.

Fra september 2019 udgiver DPU og Nationalt Center for Skoleforskning i samarbejde med Aarhus Universitetsforlag en serie forskningsoversigter under titlen ”Pædagogisk indblik”: Korte e-bøger med oversigt over forskningsviden om aktuelle temaer inden for dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse. 

Hver forskningsoversigt giver et overblik over den eksisterende skandinaviske og internationale forskning inden for et bestemt tema. Den inviterer – bl.a. via arbejdsspørgsmål – læserne til at diskutere og tage stilling til de spørgsmål og svar, forskningen peger på – og giver samtidig et indblik i de forudsætninger, forskningsresultaterne bygger på. 

Temaerne for ’Pædagogisk indblik’ er udvalgt i samarbejde med praktikere fra hele den pædagogiske verden uddannelsesverdenen, bla. via de advisory boards, der er knyttet til hvert af de fire områder, forskningsoversigterne omhandler.

De enkelte oversigter er skrevet af forskere fra DPU, Aarhus Universitet, der selv forsker i det emne, oversigten omhandler.

Forskningsoversigterne bliver tilgængelige på denne webside i takt med, at de udkommer.

Læs nyhed:

DPU og NCS lancerer ’Pædagogisk indblik’: Forskningsviden bliver hverdagskost for praktikere

 

Fire hurtige om Pædagogisk indblik


Hvordan sikres kvalitet og relevans?

Hvordan kan man anvende det i praksis?

Hvem beslutter temaerne?

Giver det konkrete anvisninger?

Kontakt


Tilmeld nyhedsmail


Få besked, når der kommer en ny forskningsoversigt - og få samtidig nyhedsmails løbende om forskning og åbne arrangementer på DPU, fx konferencer, gå hjem-møder og forelæsninger. Læs om samtykke og tracking på Aarhus Universitet