DPU

Aarhus Universitets segl

Tidlige forebyggende indsatser, opsporing og underretning i dagtilbud

- rettet mod børn i risiko for mistrivsel

Læs og hør hovedpointer


Ny forskningsoversigt kan understøtte dagtilbuds arbejde med at forebygge og opspore mistrivsel blandt børn

30-11-2022

Hvad skal vi forstå ved mistrivsel blandt små børn, hvordan får vi øje på den, og hvordan kan dagtilbud arbejde pædagogisk med at forebygge den? En ny forskningsoversigt fra DPU i serien Pædagogisk indblik stiller skarpt på en vigtig opgave for landets dagtilbud: at forebygge, opspore og underrette om børn i risiko for mistrivsel. Den peger bl.a. på, hvilken faglighed det kræver af pædagogerne, og gør ikke mindst opmærksom på, hvordan hverdagens pædagogik i dagtilbuddet i sig selv kan virke forebyggende over for mistrivsel.

Læs mere og hør Kirsten Elisa Petersen samt Karen Gregers, pædagogisk konsulent i Gentofte kommune, Susanne Sonne Borg, pædagogisk konsulent i Københavns kommune og Katrine Madsen, leder af daginstitutionen Valhal på Nørrebro i København fortælle om emnet.