DPU

Aarhus Universitets segl

IEA - The International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Om IEA

Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), er medlem af den internationale forskningsorganisation for uddannelsesforskning IEA. DPU er repræsenteret på IEAs generalforsamling ved vicecenterleder for Nationalt Center for Skoleforskning Christian Christrup Kjeldsen.

IEA står for The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (Den internationale sammenslutning for evaluering af uddannelsesresultater).

IEA er et vigtigt forum i den internationale uddannelsesverden: et unikt netværk af akademikere, forskere og politiske beslutningstagere, der siden 1960'erne har arbejdet sammen om at forberede og gennemføre undersøgelser om uddannelse i hele verden.

I IEA ser man verden som et naturligt, pædagogisk laboratorium, hvor forskellige skolesystemers naturlige udvikling kan ses som 'eksperimenter' af forskellige måder at opnå de bedst mulige resultater gennem skoleuddannelsen.

Ved at inddrage sammenligninger mellem forskellige lande og kulturer får man en tilstrækkelig variation til at tillade undersøgelse af vigtige forhold, der ikke ville blive opdaget inden for et enkelt uddannelsessystem.

IEA-undersøgelser på DPU

 • ICCS - politisk dannelse
  (International Civic and Citizenship Education Study)
 • PIRLS - læsefærdigheder
  (Progress in International Reading Literacy Study)
 • TIMSS - matematik og naturfagsfærdigheder
  (Trends in International Mathematics and Science Study)
 • ICILS - computer- og informationskompetence
  (International Computer and Information Literacy Study)