DPU

Aarhus Universitets segl

CURSIV #13 2014

Sammenlignende fagdidaktik 3

Tema: Sammenlignende fagdidaktik 3
Redaktør af dette nummer: Ellen Krogh & Sven-Erik Holgersen (red.)
Udgivet: Juli 2014

Indhold

Ellen Krogh & Sven-Erik Holgersen
Forord

Paradigmer og metateorier i sammenlignende fagdidaktik

Ellen Krogh
Didaktiske paradigmer i sammenlignende fagdidaktik

Ane Qvortrup
Genbeskrivelse som didaktisk disciplin

Læremedier og sammenlignende fagdidaktik

Thomas Illum-Hansen & Morten Misfeldt
Prototypiske effekter i didaktisk forskning: en sammenlignende fagdidaktisk analyse af ”it-didaktik”

Leon Dalgas Jensen
Medialisering og læremidler i kulturfag

Nikolaj Frydensbjerg Elf
Læremedier som social praksis i fag

Kommentarartikler

Torben Spanget Christensen
Didaktiske paradigmer og refleksion – replik til Ellen Krogh

Peter Hobel
Medierende artefakter, objekter og lægmandsdannelse – kommentarer til tre artikler om it-didaktik

Tina Høegh
Materialitet og modalitet som didaktiske kategorier

Finn Holst
Kommentar til Illum-Hansen og Misfeldt
– Prototypiske effekter i didaktisk forskning: en sammenlignende fagdidaktisk analyse af ”it-didaktik”

Sigmund Ongstad
Fem bidrag innen sammenlignende fagdidaktikk. Forsøk på å se noen begrepsmessige sammenhenger

Om forfatterne

Tidligere udgivelser af CURSIV