DPU

Aarhus Universitets segl

CURSIV #17 2015

Perspektiver på Inklusion

Tema: Inklusion
Redaktør af dette nummer: Karen Bjerg Petersen (red)
Udgivet: 2015

Indhold

Karen Bjerg Petersen (red)
Om Perspektiver på inklusion

I. Inklusion i teori og praksis – børn med særlige behov

Susan Tetler
Inklusion – som teoretisk begreb og pragmatisk bestræbelse

Berit H. Johnsen
Fra internasjonale prinsipper henimot inkluderende praksiser i skolen

Line M. Laursen & Karen Bjerg Petersen
Elevperspektiver på inklusion – Fra specialskole til almenskole

II. Inklusion som diskussion og udfordring i
flerkulturelle samfund

Thomas Hylland Eriksen
Alna mellom drabantbygd og hypermangfold

Ivar Morken
Den besværlige kategoriseringen

Claus Haas
Grønlænderes og minoriteters kulturarv i den statslige skole- og
erindringspolitik – fra inklusion til forglemmelse

Ulf Dalvad Berthelsen & Karen Bjerg Petersen
Om to- og flersprogede børn i inklusionsdebatten
– En diskussion af rammesætning og skolepolitiske diskurser


III. Inklusionsbegrebet i lyset af sociologi, filosofi og
velfærdspolitiske rationaler

Jørn Bjerre
Inklusion: Fra sociologisk begreb til performativ selvmodsigelse

Morten Timmermann Korsgaard
Indespærring eller frigørelse
– Hannah Arendt om inklusionspolitik og pædagogik

Anders Kruse Ljungdalh
Velfærdspolitiske rationaler i arbejdet med børn og unge

IV. Inklusion af marginaliserede grupper –
pædagogik på kanten

Frans Ørsted Andersen
Inklusion af marginaliserede drenge
– Følgeforskning til Drengeakademiet

Karen Bjerg Petersen
Inklusion af utilpassede og sårbare unge
– Om Anholt-projektet og alternative pædagogiske interventionsformer

Lea Lund
Inklusionspædagogik – et didaktisk grundvilkår på VUC.
En undersøgelse af hvordan VUC-lærere oplever og håndterer diversiteten

Maj Sofie Rasmussen
Passion som katalysator for inklusion og engagement?

Laura Mørk Emtoft
Fra inkluderende undervisning til inkluderende praksisfællesskaber
– IT-perspektiver på inklusion

Om forfatterne

Tak til årets peer reviewere

Tidligere udgivelser

English summaries:
Perspectives on Inclusion