DPU

Aarhus Universitets segl

2008 #2

CURSIV nr. 2 - 2008

Tema: Positioner i danskfagets didaktik
Redaktør af nummeret: Jeppe Bundsgaard
Udgivet: Marts 2008

Redaktørens manchet
Dette nummer af skriftserien Cursiv har vi valgt at kalde 'Positioner i danskfagets didaktik'. Det er blevet til i forlængelse af en foredragsrække afholdt af Forskningsenheden for tekstpædagogik, sprog og kommunikation ved DPU. Intentionen med foredragsrækken var at give studerende og andre interesserede indblik i aktuelle positioner og forskning blandt enhedens medlemmer i forhold til danskfagets kerneområder: Litteratur, sprog og kommunikation. Rammen er fagdidaktisk forskning i faget dansk (i grundskolen såvel som i gymnasieuddannelserne). Positioner i danskfagets didaktik ligger i forlængelse af antologien "Perspektiver på dansk" (DPUs forlag 2004).

Indholdsfortegnelse

Mads Th. Haugsted
Udvikling af mundtlig kommunikativ kompetence gennem it?
- Eller "Chatten og musen"

Signe Pildal Hansen
Hvordan værdsættes personen i teksten i det gymnasieskriftlige?

Anne Holmen
Dansk som andetsprog i den flerkulturelle skole

Gitte Holten Ingerslev
The narratives of a multicultural classroom -
A writing project and its unexpected outcome

Bente Meyer & Helle Rørbech
Litteraturlæsning i det senmoderne

Helle Rørbech
Mærkværdiggørelse som en litteraturpædagogisk strategi