DPU

Aarhus Universitets segl

2011 #7

Cursiv #7 - Sammenlignende fagdidaktik

CURSIV nr. 7 - 2011

Tema: Sammenlignende fagdidaktik
Redaktør af dette nummer: Ellen Krogh & Frede V. Nielsen (red.)
Udgivet: Juli 2011

Teksterne i dette emnenummer af Cursiv handler om fagdidaktik i et sammenlignende perspektiv og de er baseret på et symposium om samme emne afholdt på DPU 25-26. november 2010. Symposiet om sammenlignende fagdidaktik har til formål at samle fagdidaktiske forskere inden for de almene uddannelsers centrale fagområder, dels for at etablere dialog mellem danske fagdidaktiske miljøer og dels for at undersøge de forskningsmæssige muligheder i en sammenlignende fagdidaktik.

Symposium nr. 2 om sammenlignende fagdidaktik er planlagt til at finde sted på SDU den 24. og 25. november 2011.

 

Indholdsfortegnelse

Frede V. Nielsen
Sammenlignende fagdidaktik: Genstandsfelt, perspektiver og dimensioner

Ellen Krogh
Undersøgelse af fag i et fagdidaktisk perspektiv

Peter Kaspersen
Kommunikationsformer som didaktisk kategori

Mie Buhl
Billeder og visualiseringer i et fagligt tværgående didaktisk perspektiv

Sven-Erik Holgersen
Færdighedsdimensionen - færdighed og kropsligt betinget læring i sammenlignende fagdidaktik perspektiv med særligt henblik på musisk-æstetiske fag

Karen Sonne Jakobsen
Sprogfærdigheder - færdigheder i læreplaner for fremmedsprog i et sammenlignende fagdidaktisk perspektiv

Jens Dolin
Naturfagsdidaktiske problemstillinger i et fagsammenlignende perspektiv