DPU

Aarhus Universitets segl

2009 #4

CURSIV nr. 4 - 2009

Tema: Krop, Kultur, Kundskaber
Redaktør af nummeret: Pia Lundberg
Udgivet: September 2009

Redaktørens manchet

Dette nummer af skriftserien Cursiv har vi valgt at kalde Krop, Kultur & Kundskaber.

Vi fremlægger nye forskningsresultater om de kulturæstetiske fag-uddannelser - både om de klassisk, traditionelle faguddannelser som håndværksfaget, musikfaget, billedkunstfaget og om nyopståede, postmoderne uddannelsesdomæner som virtuel teknologi, materiel kultur mv.

En vifte af videnskabelige studier har påvist, at krop, kropslighed og kropskultur spiller en afgørende og uomgængelig rolle for menneskets dannelse generelt. Dette Cursiv tidsskrifts artikler tilvejebringer en række nye perspektiver på betydninger af krop, kultur og kundskaber i uddannelse (og uddannelsesforskningen).

Indholdsfortegnelse

Pia Lundberg
Krop, Kultur & Kundskaber

Sara Hanghøj
Kropsviden

Ingelise Flensborg
Omgangskvaliteter

Mie Buhl
Virtuelle kroppe

Jette Benn
Hvad er hjemkundskabslæreren?
En reflekteret praktiker, en kreativ husholder eller en omsorgsfuld husmor

Helene Illeris
Æstetiske læreprocesser som performative handlinger

Frederik Pio
Sanselig-æstetisk erfaring

Lisbeth Haastrup
Positioner og potentialer på vej mod en kulturdidaktik