DPU

Aarhus Universitets segl

CURSIV #12 2013

Didaktiske destinationer - 12 bidrag til danskfagets didaktik

Tema: Didaktiske destinationer - 12 bidrag til danskfagets didaktik
Redaktør af dette nummer: Helle Rørbech (red.)
Udgivet: December 2013

Artikler i dette nummer:

 

Helle Rørbech
Hvor skal vi hen?

Thomas Illum Hansen
Mellem hermeneutik og kommunikation - Et bud på en holistisk fortolkning af tekst, genrer, teksttyper og tekstkompetencer i dansk

Louise Molbæk
Iscenesættelse af genre - Om kritisk genredidaktik og repræsentationen af genre i to læremidler

Jeppe Bundsgaard
Kommunikationskritik i skolen - Et historisk perspektiv med fremtidsperspektiver

Marie Falkesgaard Slot
Opgavedidaktik i dansk - Elevopgavens stilladserende funktion

Marianne Oksbjerg
Læremidler og kommunikationskritik - Tendenser i skolens litteraturundervisning i et læremiddelperspektiv

Rasmus Fink Lorentzen
Nye veje med it i dansk - Hvordan kan danskfaget bidrage til at overkomme nogle af de udfordringer, børn i dag står overfor i det moderne informations- og videnssamfund? Og hvordan kan it i undervisningen understøtte dette arbejde?

Thorkild Hanghøj
It og medier som didaktiske grænseobjekter i danskfaget - Med computerspil som eksempel

Simon Skov Fougt
Situationsdidaktik: Fra teori til praksis - Et casestudie med en intervention

Lise Overgaard Nielsen
Prototypiske situationer

Helle Munkholm Davidsen
Fagdidaktikkens forskningsforankring - Kognitiv litteraturdidaktik som eksempel

Bonnie Vittrup
Kønskonstruktioner i komparative undersøgelser - Og kønsdidaktiske interventioner

Anna Karlskov Skyggebjerg
Et snævert børnelitteraturbegreb i et bredt danskfag? - Tekstbegreber i og uden for mellemtrinnets litteraturundervisning

Om forfatterne

Tak til årets peer reviewere