DPU

Aarhus Universitets segl

2010 #5

CURSIV nr. 5 - 2010

Tema: Er det sunde valg det lette valg - Børn, mad og bevægelse i et sundhedspædagogisk perspektiv
Redaktør af dette nummer: Beth Elverdam
Udgivet: December 2010

Dette nummer af Cursiv udfordrer sundhedsbegrebet, men også begrebet 'deltagelse' (såvel elevers som lærers).

Samtidig tydeliggøres det, at politiske beslutninger omkring fx skolemad eller udformningen af fysiske rum ikke forholder sig til elevernes og lærernes dagligdag. De har nemlig ikke nogen reel indflydelse på disse.

Redaktørens manchet

Deltagerorienterede sundhedsfremmeinterventioner kan være et potentiale, som kan øge børns motivation og ejerskab, men virkeligheden er en anden, og den måde, sundheds­fremmeprojekter sættes i værk i folkeskolen, bliver en barriere for ændring.

Indholdsfortegnelse

Jette Benn
Sundhed og skolemad mellem politik og pædagogik.
Eksempler fra 125 års dansk skolemadshistorie

Monica Carlsson & Jette Benn
Giver skolemad næring for læring?

Lone Lindegaard Nordin, Jeanette Magne Jensen & Venka Simovska
Unges deltagelse i sundhedsfremme - Hvad siger litteraturen?

Birgitte Justiniano, Christina K. Albeck & Venka Simovska
Rum og fysisk aktivitet i børnehøjde