DPU

Aarhus Universitets segl

2008 #3

CURSIV nr. 3 - 2008

Tema: Erhvervsuddannelser - mellem politik og praksis
Redaktør af nummeret: Lena Lindenskov
Udgivet: December 2008

Redaktørens manchet

Dette nummer af skriftserien Cursiv har vi valgt at kalde Erhvervsuddannelser - mellem politik og praksis.

Artiklerne viser spændvidde og relationer mellem på den ene side politiske ambitioner og strategier på dansk/europæisk plan, og på den anden side praksis på uddannelserne med elever og fag.

Intentionen med nummeret er at bidrage til nuancerede diskussioner og nyudviklinger af erhvervsuddannelserne, både med hensyn til uddannelsernes pædagogiske indretning og med hensyn til deres rolle for samfund og arbejde.

Artiklerne bygger på forskning fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, primært fra forskere ved Institut for Didaktik.

Indholdsfortegnelse

Ida Juul
Erhvervsuddannelsernes fremtid

Peter Koudahl
Et feltanalytisk blik på de danske erhvervsuddannelser

Pia Cort
Transcending the Nation State

Ida Juul
Kontorarbejdets udvikling fra mandefag til kvindefag

Marianne Søgaard Sørensen
Faglig praksis i erhvervsuddannelserne

Vibe Aarkrog
Det hjælper ikke at være i værkstedet, når man skal lære areal og rumfang