DPU

Aarhus Universitets segl

PISA 2000

Forventninger og færdigheder - danske unge i en international sammenligning

Hvor godt er danske unge forberedt på at møde fremtidens udfordringer sammenlignet med unge fra andre lande? Kan de analysere informationer fra omverdenen, kan de tage kritisk stilling og kan de forklare deres synspunkter?

I den danske rapport fra undersøgelsen: Forventninger og færdigheder, gives der en grundig beskrivelse af hvad der er blevet undersøgt, hvordan det er gjort, og hvordan de danske resultater ser ud i en international sammenhæng - med fokus på et nordisk perspektiv.

PISA 2000 undersøgelsen er første del af en række af internationale undersøgelser af unges færdigheder. PISA står for: Programme for International Student Assessment, og er en undersøgelsesrække iværksat af OECD.

I år 2000 har 15-åriges læsning været i focus, men også deres færdigheder i matematik og naturfagene er blevet undersøgt. I 2003 vil fokus ligge på matematik og i 2006 er det naturfagene der kommer i centrum.

Udover de fagspecifikke færdigheder beskæftiger PISA sig også med elevernes selv-opfattelse og deres indstilling til forskellige former for tværfaglige kvalifikationer - i daglig tale ofte benævnt som: de "bløde" færdigheder.

PISA undersøgelsen omfatter mere end en kvart million 15-årige fra 32 lande og repræsenterer således næsten 17 millioner skolesøgende 15-årige. Yderligere 13 lande vil gennemføre undersøgelsen i 2002, hvilket vil gøre undersøgelsen til den hidtil mest omfattende undersøgelse af unges færdigheder.