DPU

Aarhus Universitets segl

Opgaver

Opgaverne i PISA

Når man sætter sig som mål at undersøge færdigheder på tværs af en række lande, så er det afgørende at blive enige om, hvilke delfærdigheder man vil undersøge og hvordan. Under forberedelserne til PISA undersøgelsen blev der for hver af de tre fagområder: læsning, matematik og naturfagene (science) nedsat en international ekspertkommission, der skulle komme med oplæg dels til en rammebeskrivelse for området dels til, hvordan områderne kunne undersøges.

Ekspertgruppernes oplæg har i flere omgange været diskuteret og kommenteret af nationale eksperter og de endelige rammer fremstår således som resultatet af et internationalt samarbejde med bidrag fra mange lande.

Det har ligget som en overordnet forståelse af PISA-projektet, at man sigtede mod at undersøge de områder, som man mente ville være af afgørende betydning for fremtidens verdensborgere i et moderne samfund uanset nationalitet. Man har derfor ikke taget hensyn til, om der blev undervist i disse områder i de forskellige skolesystemer. Undersøgelsen er tilrettelagt uden hensyn til nationale læseplaner og udelukkende ud fra de videns- og færdighedsområder, som man mente ville være vigtige for eleverne, når de skulle leve deres voksenliv.

Da en stor del af testmaterialet skal genbruges i senere PISA-runder, så kan selve testen - der i 2003 bestod af 13 test-hæfter med opgaver i forskellige sammensætninge - selvfølgelig ikke offentliggøres.

Nedenfor findes links til nogle eksempler på tekster og opgaver, der har været brugt i pilotundersøgelsen med en forklaring på, hvordan de passer ind i rammebeskrivelsen.

En nærmere redegørelse for rammebeskrivelserne findes i de danske rapporter.
Rammebeskrivelserne er også offentliggjort i en engelsksproget udgave i publikationen: Measuring Student Knowledge and Skills - The PISA 2000 Assessment of Reading, Mathematical and Scientific Literacy, Paris: OECD: PISA Education and Skills, 2000 og i den seneste udgave, som kan hentes nedenfor:

HENT The PISA 2003 Assessment Framework

Opgaver vedrørende PISA 2000:

Tekster og opgaver der måler læsekompetence
Tekster og opgaver der måler matematikkompetence
Tekster og opgaver der måler naturvidenskabelig kompetence

Nye frigivne opgaver vedrørende PISA 2003:

Tekster og opgaver der måler matematikkompetence
Tekster og opgaver der måler naturvidenskabelig kompetence
Tekster og opgaver der måler problemløsningskompetence

Opgaver med svarkoder vedrørende PISA 2003:

Tekster og opgaver der måler matematikkompetence
Tekster og opgaver der måler naturvidenskabelig kompetence
Tekster og opgaver der måler problemløsningskompetence

Frigivne opgaver med svarkoder vedrørende PISA 2006

Tekster og opgaver, der  måler naturvidenskabelig kompetence