DPU

Aarhus Universitets segl

PISA København

PISA København 2010 – Kompetencer hos elever i 9. klasse i København

Den nye kørsel af PISA-undersøgelsen fra 2010 for København viser, at det især er de danske drenge, som klarer sig dårligere, hvorimod indvandrerdrengenes niveau er uændret. Opdeler vi eleverne på indvandringsbaggrund, ser vi, at de danske elever i både folkeskolerne og på de frie skoler opnår dårligere læseresultater.

PISA København har set på 9. klasseelever i samtlige kommunens folkeskoler og i de frie skoler, som ønsker at medvirke. I undersøgelsen deltager 55 folkeskoler og 28 frie skoler.

Især drengene læser dårligere
For alle deltagende elever, er der tale om en tilbagegang fra perioden 2007 til 2010 i læsning.  Det er især drengene, som klarer sig dårligere. Gabet mellem piger og drenge er øget med 18 point på læseskalaen og for de skoler, som har været med i PISA København i både 2007 og 2010, er der efter social korrektion forringelser af elevernes læsepræstationer såvel i folkeskolen som i de danske frie skoler. For de etniske frie skoler, der har medvirket i undersøgelsen, er der derimod tale om en markant forbedring. Dog skal det holdes for øje, at denne gruppe kun tæller fire skoler og under 45 elever i hvert af årene.

De tosprogede elever i København er blevet bedre til matematik
Billedet er et noget andet, når vi ser på matematik. For alle elever under ét er der ikke tale om markante ændringer fra 2007 til 2010 – heller ikke når der opdeles på køn eller skoletype. Der er til gengæld en sikker fremgang blandt indvandrereleverne som helhed og især på folkeskolerne, men ikke på de danske frie skoler. Det viser sig, at gabet mellem danske elevers og indvandrerelevers matematikscorer er reduceret med 18 point på matematikskalaen mellem 2007 og 2010. Opdeler vi på indvandringsgeneration er det særligt 2. generation, der gør fremskridt i matematik – også på folkeskolerne. I naturfag har de tosprogede elever også forbedret sig og gabet er blevet 17 PISA-point mindre på skalaen.

Fakta om PISA
PISA-programmet (Programme for International Student Assessment) er et samarbejde blandt regeringer i OECD-medlemslande, og formålet medprogrammet er at måle, hvor godt unge mennesker er forberedt til at møde udfordringerne i dagens informationssamfund.

PISA – både den internationale del og PISA København – gennemføres i Danmark af et konsortium bestående af AKF (Anvendt KommunalForskning), Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU), Aarhus Universitet og Nationalt Center for Velfærdsforskning (SFI).

Download rapporten PISA København 2010 - Kompetencer hos elever i 9. klasse i København