DPU

Aarhus Universitets segl

PISA 2012

I Danmark deltog i alt 7.481 unge fordelt på 339 uddannelsesinstitutioner i PISA 2012, hvor hoveddomænet var matematik. Resultaterne af PISA 2012 blev offentliggjort 3. december 2013. Undersøgelsen viser, at Danmark fastholder sit niveau nogenlunde i forhold til den forrige PISA-undersøgelse for tre år siden. Mens vi går en anelse frem i læsning, går vi en anelse tilbage i matematik og naturfag. De danske elever ligger fortsat lidt over det internationale gennemsnit i matematik men antallet af elever, der præsterer dårligt i matematik, er øget, samtidig med at topscorerne bliver færre.

Kort sammenfatning af hovedresultaterne i PISA 2012

  • I matematik, der er hovedområde i PISA 2012, klarer de danske elever sig godt – målt i forhold til OECD-gennemsnittet - men alligevel er de gået tilbage siden sidste PISA måling.
  • Der er sket væsentlige forskydninger fra gruppen af meget dygtige til mindre dygtige elever i matematik.
  • Der er i 2012 væsentligt flere elever i bunden af matematikskalaen og væsentligt færre i toppen i forhold til undersøgelsen fra 2009.
  • I PISA 2012 er kun 10 procent af elevernes matematikkompetencer på de to bedste niveauer – i 2009 var det 15,9 procent.
  • 16,9 pct. af eleverne i 2012 ligger i bunden af skalaen – i 2009 var det 15,4 procent
  • I naturvidenskab går de danske elever en anelse tilbage i forhold til 2009. Hvis vi sammenligner os med de andre nordiske lande, ligger Danmark under Finland, der dog selv er gået tilbage over de sidste to PISA-runder, men over både Norge, Sverige og Island.
  • Danske 9. klasseelever ligger fortsat på en gennemsnitlig placering i forhold til OECD-gennemsnittet i læsning. Der er en svag tendens til, at andelen af svage læsere er blevet mindre - de udgør i 2012 15 %, mens de i 2000 udgjorde 18 %. Til gengæld er der kommet færre stærke læsere. De udgør i 2012 5 %, mens de i 2000 udgjorde 8 %.

Materiale om PISA 2012