DPU

Aarhus Universitets segl

PIRLS - International læseundersøgelse

PIRLS 2021 - Explainer Filmen præsenterer resultater, problemstillinger og perspektiver i PIRLS 2021.
Præsentation af resultater fra PIRLS 2021 Pressemøde på DPU, Aarhus Universitet 16. maj 2023

Hvad er PIRLS?

Danmark deltager i PIRLS 2021. Den internationale læseundersøgelse på 4. klassetrin gennemføres i mere end 60 lande og regioner og foregår nu digitalt blandt ca. halvdelen af deltagerne.

PIRLS er en tilbagevendende undersøgelse, der udføres hvert 5. år. Danmark har deltaget siden 2006. Det har givet mulighed for at sammenligne danske elevers læsekompetence med elevers læsekompetence i andre lande verden over henover en årrække.

PIRLS står for Progress in International Reading Literacy Study. Undersøgelsen består dels af en undersøgelse af elevernes læseforståelse, dels af indsamling af baggrundsoplysninger fra skoleleder, lærer, forældre og eleven selv.