DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

PIRLS - International læseundersøgelse

PIRLS er en tilbagevendende undersøgelse af elevers læsekompetence, der udføres hvert 5. år.
PIRLS har været gennemført i 2001, 2006, 2011 og 2016. Danmark har deltaget siden 2006.

PIRLS er en forkortelse for Progress in International Reading Literacy Study, hvilket kan oversættes til: En international undersøgelse af udviklingen i læsekompetence. The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) er den internationale organisation, som i samarbejde med de deltagende lande står bag PIRLS.

PIRLS 2016

I 2015-16 blev undersøgelsen PIRLS 2016 gennemført. Her undersøgte man for første gang også læsning af elektroniske tekster (ePIRLS) - noget som i stigende grad bliver et vilkår i skolen også for elever i 4. klasse. Samtidig ville man gerne vide mere om 3. klassernes læsning, for også at få en fornemmelse for udviklingstakten i læsning mellem klassetrinnene.

 


ePIRLS 2016

Resultaterne fra ePIRLS 2016 bliver offentliggjort på et pressemøde på DPU, Aarhus Universitet i København den 29. oktober 2019.

 

Se præsentationen af ePIRLS 2016

­­


PIRLS 2016

Resultaterne fra PIRLS 2016 blev offentliggjort på et pressemøde på DPU, Aarhus Universitet i Københaven den 5. december 2017.

Se præsentationen af PIRLS 2016

PIRLS 2011

Resultaterne af den nyeste PIRLS-undersøgelse fra 2011 blev offentliggjort tirsdag 11. december 2012.

PIRLS 2006

Resultaterne af PIRLS 2006 blev offentliggjort 28. november 2007.