DPU

Aarhus Universitets segl

2013

On the Understanding of and Socializing with the Strangers

Konkurrencestatens krav om dannelse

Inklusion: Yderst på bænken

Forskerne Susan Tetler og Lotte Hedegaard-Sørensen fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) om inklusion. (Juni 2013)

Matematikvanskeligheder i skolen

Ann Gervasoni: The top five difficulties that children face in learning mathematics and how instruction can help

Se indlæg fra NORSMA 7-konferencen 13.-15. november 2013 om skoleelever med vanskeligheder i matematik.

Socialpædagogik i teori og praksis

Lektor Søren Langager om Diagnosekultur, socialpsykiatri og socialpædagogik med særligt henblik på unge- og voksenområdet.

Se alle indlæg fra konferencen 25. september 2013

Pædagogisk neurovidenskab

Minikonference 27. november 2013 i anledning af udgivelsen af nyt nummer i skriftserien Cursiv.

Små børns institutions- og hverdagsliv

Opdragelsesværdier i daginstitutioner ved lektor Eva Gulløv.

Mobning

Lektor Jette Kofoed, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), om digital mobning.

Find flere videoer samt artikler på temasiden edu.au.dk/mobning

Dansk - didaktik

Lektor Mads Haugsted: Midt i et vadested - velkommen til konferencen 'Danskdidaktik: Hvor skal vi hen?' 10.-11. januar 2013.

Se alle indlæg og find flere konferencer, forelæsninger og studiekonferencer om dansk - didaktik på temasiden edu.au.dk/dansk.

IT i daginstitutioner, skole og gymnasium

Pierre Dillenbourg: Designing technologies for students and teachers

Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne

Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne. Afsluttende konference tirsdag d. 7. maj 2013.

  • Velkomst af Per Fibæk Laursen. Oplæg v. Toren Pilegaard Jensen, Lisbeth Haastrup, Cathrine Hasse og Trine Kløveager Nielsen