DPU

Aarhus Universitets segl

Evidens og dømmekraft

Konference 10. december 2013

Giver det mening at sammenligne en lærers eller en pædagogs professionelle dømmekraft med en læges? Kan man kræve samme type af forskningsinformeret dømmekraft af en lærer som af en læge? Og hvorfor mener pædagoger, at deres professionelle dømmekraft bliver styrket af at arbejde evidensbaseret? Disse spørgsmål blev sat på dagsordenen, da Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet og LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Aalborg Universitet, inviterede til konference om evidens og dømmekraft.

Teaching as a research-based profession – revisited

David Hargreaves, Wolfson College Cambridge, UK

Samt præsentation af dagens program ved viceinstitutleder Claus Holm, Aarhus Universitet.

The myth of research-based practice: The critical case of educational inquiry

David Hargreaves, Martyn Hammersly, The Open University, UK

Paneldebat

David Hargreaves og Martyn Hammersly. Ordstyrer Claus Holm

Den myndige lærer er evidensinformeret

Lars Qvortrup, professor , Aalborg Universitet

Når evidens møder lærerstuderendes hverdag

Jens Rasmussen, professor , Aarhus Universitet og Andreas Rasch-Christensen, ph.d. og forskningschef , VIA UC

Replik: Hvornår umyndiggør kravet om evidensbaserede metoder lærere?

Claus Holm, viceinstitutleder, Aarhus Universitet

Paneldebat

Lars Qvortrup, Jens Rasmussen og forskningschef Andreas Rasch-Christensen, Claus Holm samt Anders Bondo Christensen, DLF. Ordstyrer: Asterisk-redaktør Camilla Mehlsen

'Kommunale lederes syn på evidensbaserede metoder' og 'Når evidens møder pædagogers hverdag'

Anne Mette Buus, ph.d.-studerende og vidensmedarbejder, VIA University College og Palle Rasmussen, professor, Aalborg Universitet

Visninger

Replik: Hvornår umyndiggør kravet om evidensbaserede metoder pædagoger

Rasmus Willig, lektor, Roskilde Universitet (RUC)

Paneldebat

Palle Rasmussen, Anne Mette Buus, Rasmus Willig og faglig sekretær Allan Bauman, BUPL. Ordstyrer: Asterisk-redaktør Camilla Mehlsen