DPU

Aarhus Universitets segl

Transformativ læring og identitet

Konference om 'Transformativ læring og identitet' 28. januar 2013 på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)

Knud Illeris: Transformativ læring og identitet


Knud Illeris giver en redegørelse for begreberne: transformativ læring og identitet. Hvor stammer begreberne fra, hvad er deres betydning og samspil, og hvorfor de er så vigtige for unges og voksnes læring i dag.

Knud Illeris er velkendt i den danske skole- og uddannelsesverden og internationalt for sine mange bøger, foredrag mv. om læringsmæssige forhold i bredeste forstand og udviklingen af en bred   helhedsteori om læring. Hans har været professor ved Roskilde Universitetscenter og Danmarks Pædagogiske Universitet og er nu professor emeritus ved Aarhus Universitet og aktiv i konsulentfirmaet Simonsen & Illeris.

Thomas Ziehe: Betydningen af orienteringen mod selv-verdenen (in English)


I dag er selv-verdenen det selvfølgelige omdrejningspunkt for de unges orientering. Der sker umærkeligt en transformation til en ny samfundskultur, der fungerer som en underliggende overbevisning og indebærer en skjult normalitetsopfattelse.

Thomas Ziehe er professor i uddannelsesforskning ved Leibniz-universitetet i Hannover. Hans næsten seismografiske indføling i og forståelse af udviklingerne af de unges situation i de senmoderne samfundsformer, og hans overblik og evne til at fortolke, hvad der ændrer sig og udvikler sig, allerede mens det sker, har gennem mere end 30 år gjort ham til en populær foredragsholder, ikke mindst i Danmark.

Etienne Wenger: Læring i og på tværs af praksis-fællesskaber (in English)


Etienne Wenger er født i den fransktalende del af Schweiz, men har siden 1980erne boet i Californien og det meste af tiden arbejdet som selvstændig konsulent og forfatter. I 1991 udgav han sammen med Jean Lave den banebrydende bog om Situeret Læring,og i 1998 videreudviklede han sin egen tilgang i bogen Praksisfællesskaber. Han står dermed helt centralt i udviklingen af forståelsen af især voksnes læring som et socialt anliggende.

Paneldebat med Knud Illeris, Thomas Ziehe og Etienne Wenger (in English)


Vi lever i en tid, hvor alting er i konstant forandring – den flydende modernitet, som det hedder hos den polsk-engelske sociolog Zygmunt Bauman. Det stiller nogle vidtgående krav til vores læring, ikke bare i skolen og uddannelserne, men overalt og gennem hele livet.

I denne forbindelse er begrebet om transformativ læring blevet et internationalt nøglebegreb, som Knud Illeris gennemanalyserer i sin nye bog og knytter til kravet om den moderne identitet, der hele tiden skal balancere mellem stabilitet og fleksibilitet.

Ved den afholdte konference belyste og diskuterede Knud Illeris sammen med to andre førende læringsforskere – Etienne Wenger fra USA og Thomas Ziehe fra Tyskland –  de forhold og deres relevans og konsekvenser i forbindelse med unges og voksnes læring