DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Positiv psykologi og resiliens

  • Viden og værktøjer fra DPU
Positiv Psykologi 2017. State of the art - og vigtige udfordringer Se Martin Seligmans, grundlægger af positiv psykologi, forelæsning på DPU 23. januar 2017.

Nyhedshistorier fra DPU

20.03.2017 |

Turbolæring kræver opfølgning

Drenge, der har været igennem intensive læringsforløb på Drengeakademiet, oplever umiddelbart faglig og personlig succes. Men hvis ikke de bliver holdt fast på læringssporet, når de er tilbage i de vante rammer, så taber man dem nemt igen. Derfor er opfølgning afgørende, hvis turbolæring skal virke på den lange bane. Det viser en ny rapport fra…

23.01.2017 |

Stress truer elevers læring og trivsel

Alvorlig stress er foruroligende udbredt blandt danske gymnasieelever. I Aalborg har to gymnasier udviklet indsatser til de unge i stil med dem, man tilbyder stressramte på arbejdsmarkedet. Det er en succes, som bør overføres til andre gymnasier, lyder det fra DPU-forskere bag ny rapport.

18.02.2016 |

Trivsel kan blive et tyranni

Voksende krav til skolen om bedre trivsel for eleverne kan ende som et velment tyranni, hvor den enkelte presses til at være positiv. Vi skal huske at rette blikket mod de institutionelle rammer og den daglige praksis, fortæller nyudnævnt professor ved DPU, Aarhus Universitet, Venka Simovska.

Artikler fra magasinet Asterisk

Fri af præstationspres

06.12.2017Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 84 fra december 2017 om trivsel. Undervisning og øvelser i stresshåndtering og meditation ruster gymnasieelever til at håndtere stres

Kan man vinde, selvom man taber?

06.09.2017Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 83 fra september 2017 om fokus på sejren. Lektor på DPU, Frans Ørsted Andersen beskriver i en ny bog, hvordan fokuset på at vinde ikk

Det stærke skandinaviske fællesskab styrker social resiliens

26.02.2016Magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 77, marts 2016 om resiliens. Resiliens er ikke kun en individuel størrelse – den skabes også i fællesskabet. Og det har vi meget af i Skandinavien.

Tætte relationer fremmer resiliens hos flygtningebørn

26.02.2016Magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 77, marts 2016 om resiliens. Resiliens kommer fra omgivelserne. Førende resiliensforsker og professor Ann Masten forklarer, hvorfor hun er så optag

Hvor kommer modstandkraften fra?

26.02.2016Magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 77, marts 2016 om børn o udsatte miljøer. Fra mønsterbrydere og mælkebøttebørn til livsduelige størrelser. Forskning i resiliens har i de seneste å

Skal vi være mere positive?

01.09.2015Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 75 fra september 2015 om motivation og stress i fremtidens arbejdsmarked. Skal vi skrue op for motivationsfremmende værktøjer som coach

Tre bud på vendepunkter: 3. Kollektiv læring i coaching

01.03.2013Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 65 fra marts 2013 om kollektiv læring. 3. generations coaching kan give større selvforståelse og skabe eksistentiel mening. Det viser f

Når krisen kræver karriereskift

01.03.2013Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 65 fra marts 2013 om karriereskift. Beskæftigelses- og uddannelsessystemet lægger op til en lineær og strategisk planlægning af uddanne

Forskerens kamp for en mere fredelig verden

01.12.2012Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 64 fra december 2012 om forskeres kamp for fred. Ligesom klimaforandringer er vold en global udfordring. Den pædagogisk-psykologiske fo

Energizer 3: Sæt mindfulness på skoleskemaet

01.12.2011Særlige øvelser kan give trætte elever mere energi og koncentration, men det kræver erfaring og høj etik at sætte energizers og mindfulness på skoleskemaet, siger lektor Anne Maj Nielsen.

Viser resultater 1 til 10 ud af 15

1 2 Næste

Viden på video

Positiv Psykologi 2017. State of the art - og vigtige udfordringer og Q & A's, 23. januar 2017

Danskernes akademi

Asterisk-tv


Livsduelighed

Hvad er livsduelighed? Konference 26. april 2017

Resiliens

Bæredygtig resiliens hos børn og unge. Konference 24. april 2014


Projekt Paamiut Asasara i Grønland: Proces og Forskning. Konference 8. oktober 2012


Tillid

Tillid og social samhørighed. Konference 21. maj 2014


Flow

Danskernes akademi

Asterisk-tv

Forskningsrapporter om resiliens

EMPOWER4U - fra udsat anbragt til egen tilværelse

Af Mette Marie Ledertoug  

61 sider * ISBN: 978-87-7684-588-9 * Udgivet af DPU, Aarhus Universitet, 2018


Lokale værdier og social styrke. Rapport om projekt Paamiut Asasara 2011

Af Peter Berliner

40 sider * ISBN: 978-87-7684-997-9 * Udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2011