DPU

Aarhus Universitets segl

Turbolæring kræver opfølgning

Drenge, der har været igennem intensive læringsforløb på Drengeakademiet, oplever umiddelbart faglig og personlig succes. Men hvis ikke de bliver holdt fast på læringssporet, når de er tilbage i de vante rammer, så taber man dem nemt igen. Derfor er opfølgning afgørende, hvis turbolæring skal virke på den lange bane. Det viser en ny rapport fra DPU, Aarhus Universitet.

Opfølgning på turbolæringsforløb er afgørende for at opnå længerevarende effekt

Det intensive læringsforløb på Drengeakademiet er målrettet drenge, der klarer sig dårligt i skolen og som i mange tilfælde også mangler selvtillid og gejst. De fleste drenge rykker sig markant både fagligt og personligt på de tre uger læringsforløbet varer.

"De brud med hverdagen, som Drengeakademiet repræsenterer, er helt centrale for drengenes læringsmotivation. Tilsvarende hjælper de strukturer og rammer, drengene møder på Drengeakademiet, dem til at fokusere, siger Frans Ørsted Andersen, der er lektor på DPU, Aarhus Universitet og forfatter til en række forskningsrapporter om turbolæring, bl.a. på Drengeakademiet.

Efterskole hindrer tilbagefald
Frans Ørsted Andersen står sammen med Caroline Bjerre Madsen bag den første opfølgende undersøgelse på Drengeakademiet, hvor de følger fem af de drenge, der har været igennem turbolæringsforløbet. Hvor er drengene nu? Hvordan har de det? Og i hvilket omfang har Drengeakademiet klædt dem bedre på til at klare skolen?

”Det kan være svært at komme hjem til den almindelige skoledag og den gamle klasse uden at falde tilbage i det gamle mønster. Til gengæld varer den positive effekt ved for de drenge, der går videre på efterskole, da de her møder rammer, struktur og læringsfællesskab, der minder om Drengeakademiets,” forklarer Frans Ørsted Andersen.

Flere typer opfølgning
Kritikken af turboforløb har lydt, at der er for stor usikkerhed om, hvorvidt det virker på den lange bane. Denne undersøgelse viser netop, at opfølgning er afgørende for at fastholde de unges læringssucces, og så peger den konkret på, hvilke typer af opfølgning der virker.

”Opfølgningen skal ske på flere arenaer på én gang. Først og fremmest er det vigtigt, at lærere og skoleledelse gør en indsats for at holde den unge op på de fremskridt, han har gjort i løbet af turbolæringsforløbet. Men en model, hvor også UU-vejledningen og forældre er involveret, øger chancerne for fastholdelse,” siger Frans Ørsted Andersen og tilføjer:"Hvis ikke der sker nogen opfølgning, viser undersøgelsen faktisk, at turbolæringsforløbet ligefrem kan have en negativ betydning for den unge, som p.g.a. skuffelse helt kan miste læringsgejsten.”

Klar til erhvervsskole
Målet med de intensive turbolæringsforløb er, at drengene bliver i stand til at komme ind på en erhvervsuddannelse.

”Turboforløbet kickstarter succesfulde læringsoplevelser for udsatte drenge og fanger samtidig erhvervsskoleproblematikken, der handler om at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Denne rapport understreger, at det er vigtigt, at vi får fulgt op på drengene for at fastholde dem på det mål,”siger Frans Ørsted Andersen.

 

Konference på DPU
Du kan møde Frans Ørsted Andersen, når han sammen med en række andre forskere og praktikere afholder en konference på DPU, Aarhus Universitet (Campus Emdrup) om turbolæring og intensive læringsforløb.

Du kan læse mere om konferencen og tilmelde dig her.

 

Mere viden om turbolæring

• Læs rapporten ’De længerevarende betydninger af deltagelsen i Drengeakademiet’

• Læs mere om Drengeakademiet

 

Bevilling til måling af langtidseffekter

I november fik Frans Ørsted Andersen og hans forskerhold en bevilling fra LB-fonden til at udvikle måleredskaber, der kan dokumentere effekten af turbolæring over tid. De første analyser af langtidseffekten ligger klar til efteråret 2017.

Læs mere om LB-bevillingen til projektet ”Pædagogik på Kanten”


Kontakt
Frans Ørsted Andersen
E-mail: frans@edu.au.dk
Mobil: 2165 3749