DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kurser og efteruddannelse

Valgfag på DPU Master

Valgfagene på DPU's masteruddannelser kan tages som selvstændige efteruddannelsesforløb på masterniveau. Hvert valgfag er på 5 ECTS.

Aktuelt udbydes:

  • Karrierevejledning til arbejdsmarkedet
  • Profession, professionalisme og professionel dømmekraft
  • Trivsel og trivselsfremme

Enkeltmoduler på DPU Master

DPU udbyder en række masteruddannelser inden for læring, udvikling, pædagogik og ledelse. På de fleste uddannelser kan modulerne gennemføres som selvstændige forløb: enkeltmoduler.

Kandidatuddannelser i didaktik - på deltid

Didaktikuddannelserne kan gennemføres helt eller delvist på deltid.
Deltidsuddannelserne er betalingsuddannelser.

Efteruddannelse inden for dansk som andetsprog

DPU, Aarhus Universitet udbyder et efteruddannelsesprogram for lærere
på sprogcentre og andre udbydere af dansk som andetsprog for unge og voksne.

Konferencer, seminarer mv.

DPU holder løbende faglige arrangementer i form af konferencer, seminarer mv. Arrangementerne kan ses i DPU's kalender.