Aarhus Universitets segl

Valgfag på DPU's masteruddannelser

Om valgfag


Et mastervalgfag er et kort forløb (5 ECTS).

Du kan tage et valgfag som

 • et selvstændigt efteruddannelsesforløb
 • en del af en masteruddannelse - på de fleste af DPU's masteruddannelser er der valgfag på modul 2 og 3
 • en del af et fleksibelt forløb.

Et valgfag kan give dig indsigt i et aktuelt emne - og måske også være en mulighed for at prøve af, om en masteruddannelse er noget for dig.

Du kan tage valgfag i Aarhus, selv om du ellers læser i Emdrup/København og omvendt.

Læs mere om valgfag

Ansøgning


Der var ansøgningsfrist 2. maj - men du kan stadig søge!

Der er åbent for ansøgninger til ledige pladser i et efteroptag på de valgfag, der oprettes.

Ansøgninger, vi har modtaget efter 2. maj, kommer i betragtning til efteroptag i den rækkefølge, vi har modtaget dem.

Der er åbent for efteroptag frem til 20. august (for Design af kvalitative undersøgelser kun frem til 8. august).

Jo tidligere du sender din ansøgning, jo større chance er der for, at der stadig er en ledig plads, og at vi kan nå at gennemføre behandlingen af din ansøgning inden første undervisningsgang.

Fakta


Varighed:
1 semester - 18 undervisningstimer


Vægt:
5 ECTS


Pris:
12. ooo kr. (pålægges ikke moms)


Generelle ansøgningsfrister:
2. maj - valgfag i efteråret
15. november - valgfag i foråret


OBS!

Du skal altid søge optagelse på valgfagene forud for det semester, hvor du skal følge dem.

Valgfag - EFTERÅR 2024

Det accelererede samfund og dets betydninger for arbejdsliv: Resonans, relationer og temporalitet

Om valgfaget

Hvis du har en oplevelse af, at tempoet på din arbejdsplads er skruet op, og at der skal løses flere opgaver på mindre tid – og hvis du har lyst til at dykke ned i teorier om, hvordan man kan arbejde med denne ’acceleration’ og skabe nye trivselsmuligheder, så er dette valgfag noget for dig.

Valgfaget tager udgangspunkt i en forståelse af ’det accelererede samfund’ (Hartmut Rosa). Vi vil diskutere og reflektere over begrebet i forhold til konkrete arbejdslivsudfordringer og trivselsudfordringer. Fx kan det analyseres mere konkret, hvordan forskellige arbejdsopgaver og teknologier, der skal understøtte opgavevaretagelsen, er med til at skabe særlige tidsstrukturer og tidsopfattelser, som er med til at accelerere arbejdslivet.

Du vil blive introduceret til teoretiske forståelser og diskussioner af resonans, relationer og temporalitet som del af et accelereret samfund og komme til at bruge de teoretiske oplæg og diskussioner til at reflektere over, hvad de betyder for din praksis, og hvordan der kan skabes nye handlemuligheder lokalt.

For at blive optaget på valgfaget skal du opfylde: Adgangskrav til Master trivsels- og ressourcepsykologi

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os

Undervisning - efterår 2024 (Aarhus)

Valgfaget udbydes på DPU i Aarhus

Undervisningsdatoer:

 • 22. august
 • 23. august
 • 29. august
 • 30. august

Alle dage fra: kl. 12.15-16.30

Læs mere i kursuskataloget

Der tages forbehold for ændringer

Ansøgning

Design af kvalitative undersøgelser

Om valgfaget

Valgfaget er til jer, der såvel i studiesammenhæng som i jeres praksis arbejder med at formulere og designe sammenhængende og systematiske undersøgelser med relevans og udviklingspotentiale for jeres arbejdsfelt.

Undervisningen giver en overordnet indføring i at anvende teorier og metoder med relevans for en kvalitativ undersøgelse på et videnskabeligt grundlag og til at undersøge en problemstilling i et anvendelses- og praksisrettet perspektiv.

Konkret kommer vi til at udforske fem grundbegreber, som er essentielle ift. at udføre en sammenhængende undersøgelse.

1. Mål: Hvorfor er din undersøgelse værd at lave? Hvilke spørgsmål ønsker du, at den skal afklare, og hvilken praksis og politikker ønsker du, at den skal påvirke?

2. Begrebsramme: Hvilke teorier, forforståelser og tidligere forskningsresultater vil vejlede eller informere din forskning, og hvilken litteratur, forundersøgelser, og personlige erfaringer vil du trække på for at forstå personerne eller problemerne, som du undersøger?

3. Forskningsspørgsmål: Hvad vil du forstå ved at udføre denne undersøgelse? Hvad ved du ikke om de ting, du undersøger, som du vil gerne lære? Hvilke spørgsmål vil din forskning forsøge at besvare, og hvordan er disse spørgsmål relateret til hinanden?

4. Metoder: Hvad vil du konkret gøre i udførelsen af ​​denne undersøgelse? Hvilke tilgange og teknikker vil du bruge til at indsamle og analysere dine data, og hvordan udgør disse en integreret strategi?

5. Validitet: Hvordan kan de data, du har, eller som du potentielt kan indsamle, støtte eller udfordre dine ideer om, hvad der foregår? Hvordan kan dine resultater og konklusioner være forkerte? Hvad er plausible alternative fortolkninger og gyldighedstrusler mod disse, og hvordan vil du håndtere disse?

For at blive optaget på valgfaget skal du opfylde: Adgangskrav for Master i professionel vejledning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os

Undervisning - efterår 2024 (København)

Undervisningen foregår på DPU i København (Emdrup)

Undervisningsdatoer

 • 15.august
 • 16.august
 • 23.august

Læs mere i kursuskataloget

Der tages forbehold for ændringer

Ansøgning

Trivsel og trivselsfremme

Om valgfaget

Valgfaget er for dig, der ønsker konkrete redskaber til at arbejde med trivsel og trivselsfremme i uddannelser og andre steder, hvor der arbejdes med trivsel og læring, herunder i læringsfællesskaber på arbejdspladser.

Der sættes fokus på forskellige forståelser af trivsel, og på hvilken betydning disse kan have for trivselsfremmende udviklingstiltag i praksis, samt på forskellige betingelser for at arbejde med trivselsproblemstillinger i praksis.

Vi inddrager eksempler fra arbejdet med trivselsproblemstillinger i praksis, såsom planlægning og opfølgning på trivselsmålinger på uddannelser og på kortlægninger af arbejdsmiljøet på arbejdspladser, og inddrager også eksempler fra deltagernes egen praksis.  

For at blive optaget på valgfaget skal du opfylde: Adgangskrav til Master i voksnes læring og kompetenceudvikling

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os


Hør lektor Monica Carlsson fortælle om valgfaget

Undervisning - efterår 2024 (København)

Valgfaget udbydes på DPU i København

Undervisningsdatoer:

 • 2., 3., 4. og 6. september 2024

Læs mere i kursuskataloget

Der tages forbehold for ændringer

Ansøgning

Selvbestemmelsesteorien: Motivation, psykologiske behov og sociale kontekster

Om valgfaget

Hvis du arbejder med mennesker og interesserer dig for de psykologiske behov, der sikrer trivsel og opblomstring, så er dette valgfag henvendt til dig.

Selvbestemmelsesteorien (Self-Determination Theory, SDT) er et bredt, empirisk forskningsprogram om motivation, trivsel og udvikling. Teorien udpeger samhørighed, kompetence og autonomi som helt centrale behov, der skal understøttes hos borgere, elever, medarbejdere mv.

På valgfaget vil du blive introduceret til selvbestemmelsesteorien, og til hvordan den kan bruges på arbejdspladsen, i skolen og i samfundets institutioner, hvis man som fagprofessionel vil bidrage til andre menneskers trivsel, dybe læring, kreativitet, vedholdenhed, livstilfredshed, vitalitet mv.

For at blive optaget på valgfaget skal du opfylde: Adgangskrav til Master i trivsels- og ressourcepsykologi

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os


Undervisning - efterår 2024 (København)

Valgfaget udbydes på DPU i København (Emdrup)

Undervisningsdatoer:

 • 22. august
 • 20. august (ændret 4.4.24)
 • 2. september
 • 3. september

Læs mere i kursuskataloget

Der tages forbehold for ændringer

Ansøgning

Medie- og cyberpsykologi: kognition, adfærd og psykologisk sundhed i det 21. århundrede

Om valgfaget

Hverdagen i det 21 århundrede, fra arbejdslivet og skolen, over politik og informationsadfærd, til fritid og identitetsdannelse, er ufravigeligt betinget af medier og internetforbundne teknologier. Mediepsykologi og cyberpsykolgi er tværdisciplinære felter, der søger at bringe kognitions-, personligheds- og socialpsykologiens arbejde ind i denne virkelighed. På DPU kombinerer vi dette med det pædagogiske felt.

På dette valgfag skal vi arbejde med den nyeste kvalitative, kvantitative og praktiske forskning i, hvordan mediebrug påvirker os mennesker psykologisk, og hvad det vil sige at lære, lege, arbejde, og trives i en verden, hvor altid-tændt-altid-med teknologier følger os overalt, og hvor det fra et psykologisk synspunkt ikke længere giver mening at tale om den digitale versus den virkelige verden.

Du kommer til at møde temaer som:

 • digitale medier i det 21 århundredes kultur
 • svindel, cybersikkerhed og adfærdsdesign
 • sociale mediers psykologiske effekt på unge
 • tid, fokus og stress
 • gaming og gamification
 • tillid, samspil og konflikt online.

Du bliver introduceret til metoder som fx designtænkning og human centered design, digital etnografi og digital experience sampling som teknikker til at analysere digitale teknologier samt de mange sociale, psykologiske og adfærdsmæssige samspil, hvor skærme og anden onlineforbundet teknologi indgår som platform eller delelement i menneskers hverdagsliv.

For at blive optaget på valgfaget skal du opfylde: Adgangskrav til Master i trivsels- og ressourcepsykologi

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os


Undervisning - efterår 2024 (Aarhus)

Valgfaget udbydes på DPU i Aarhus.

Undervisningsdatoer:

 • 22. august
 • 23. august
 • 5. september
 • 6. september

Læs mere i kursuskataloget

Der tages forbehold for ændringer

Ansøgning

Bæredygtig udvikling og uddannelsesledelse (AFLYST)

Om valgfaget

Valgfaget er for dig, der gerne vil arbejde med bæredygtig udvikling som en central problemstilling i forhold til ledelse, organisering og koordination på uddannelsesinstitutioner.

Vi har fokus på bæredygtig udvikling både som genstand for og som en del af uddannelsesorganisationernes kerneopgaver, men også som noget centralt i forhold til drift, udvikling og gentænkning af selve organisationen.

Du får en indføring i feltet uddannelse for bæredygtig udvikling med specielt fokus på, hvordan dette kan påvirke og samtænkes med de ledelsesudfordringer, der er inden for uddannelsesfeltet, og en indsigt i praksis med udgangspunkt i både danske og internationale cases.

Vi tager udgangspunkt i teorier om fx handlekompetence-tilgange, ny-materialisme, dunkel pædagogik og demokratiske aspekter af uddannelsesledelse koblet til bæredygtig udvikling.

For at blive optaget på valgfaget skal du opfylde: Adgangskrav til Master i uddannelsesledelse

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os


Læs mere om valgfag:

Hvad er et valgfag?

Valgfagene udbydes på tværs af DPU’s masteruddannelser og giver dig mulighed for at tone din faglighed i en bestemt retning, fordybe dig i et emne, der har din særlige interesse, eller dygtiggøre dig inden for et tema med central betydning for dit fagområde.

Et valgfag udvikler dine kompetencer til at begå dig i tværfaglige sammenhænge og giver dig et tværfagligt perspektiv på dit fagområde.

Valgfagene tager udgangspunkt i centrale emner og aktuelle samfundsmæssige problemstillinger, og deres indhold og fokus kan derfor ændre sig fra år til år.

Hvem kan tage valgfag?

 • Valgfag som en del af en masteruddannelse
  Hvis du tager en masteruddannelse i Uddannelsesledelse, Professionel vejledning, Trivsels- og ressourcepsykologi, Special- og socialpædagogik eller Voksnes læring og kompetenceudvikling, kan du følge to valgfag i løbet af din uddannelse.
   
 • Valgfag som efteruddannelsestilbud på masterniveau
  Du kan også tage et valgfag, selv om du ikke er indskrevet på en masteruddannelse. Du opnår ny faglig indsigt og får desuden mulighed for at vurdere, hvad en masteruddannelse på DPU indebærer, og om det matcher dine ønsker til din faglige udvikling.

  Hvis du inden for 6 år efter, at du blev optaget på valgfaget, gennemfører en DPU master, hvor valgfag indgår, har du mulighed for at lade dit valgfag indgå som en del af uddannelsen.

  For at blive optaget på et valgfag skal du opfylde adgangskravene til den masteruddannelse, valgfaget hører under - se under det enkelte valgfag.