Aarhus Universitets segl

Masteruddannelse som fleksibelt forløb

Masteruddannelse som fleksibelt forløb


En masteruddannelse som fleksibelt forløb på DPU giver dig mulighed for at sammensætte en individuelt tilrettelagt masteruddannelse af moduler og valgfag fra forskellige uddannelser.

Det fleksible forløb består af to faser: et obligatorisk vejledningsforløb og et efterfølgende uddannelsesforløb, der afsluttes med et afgangsprojekt.

Personlig uddannelsesplan

Du skal søge optagelse for at komme til en obligatorisk vejledningssamtale. Hvis du opfylder adgangskravene, bliver du inviteret til en samtale, hvor du sammen med den faglige koordinator udarbejder en individuel uddannelsesplan. Uddannelsesplanen fungerer som din studieordning og angiver, hvilke mastermoduler og valgfag, der skal indgå i uddannelsen, og hvilket hovedemne uddannelsen ligger indenfor. Et fleksibelt forløb på DPU skal have en pædagogisk vinkling.

Hovedemnet danner også grundlag for den titel, som den fleksible masteruddannelse udløser:

  • Master (Pædagogisk udviklingsarbejde)
  • Master (Professionsuddannelse)
  • Master (Ledelses- og organisationsudvikling)
  • Master (Uddannelsesplanlægning og -vejledning)

Uddannelsesplanen fastlægges under vejledningsforløbet, men der er mulighed for at revidere planen, fx hvis udbuddet af mastermoduler og valgfag ændrer sig. En masteruddannelse som fleksibelt forløb vægter præcis 60 ECTS-point.

Afgangsprojekt

Uddannelsesforløbet afsluttes med et individuelt, skriftligt afgangsprojekt. Projektet skal forbinde de enkelte uddannelseselementer. Afgangsprojektet bedømmes ved en mundtlig prøve, og der gives en samlet karakter for det skriftlige afgangsprojekt og den mundtlige præstation. Der er tilbud om vejledning til afgangsprojektet.

Adgangskrav samt mere information om uddannelsesplan, afgangsprojekt mv:

Find information i Studievejledningen for masteruddannelsen som fleksibelt forløb

Har du spørgsmål?


Vejledning om den individuelt tilrettelagte Masteruddannelse som fleksibelt forløb ved DPU samt spørgsmål til adgangskrav, ansøgning og betaling:

Susanne Jacobsen
T: 87 15 28 07 - som regel mandag, tirsdag og fredag kl. 10-12
E-mail: evu.arts@au.dk 

Vejledningssamtale efterår 2024


For at blive optaget på en individuelt sammensat Fleksibel master skal du søge optagelse til en obligatorisk vejledningssamtale.

Næste ansøgningsfrist: 1. september 2024.

Kvalificerede ansøgere vil blive inviteret til samtaler i september/oktober med henblik på at udarbejde individuelle uddannelsesplaner og følge undervisning i foråret 2025.

I forbindelse med ansøgningen til en Vejledningssamtale kan du anmode om at få godkendt mastermoduler og/eller mastervalgfag, som du er i gang med eller har bestået.


Er du optaget på en fleksibel master?

Du skal selv søge optagelse til de moduler/valgfag/kandidatfag, der indgår i din individuelle uddannelsesplan.

Der er åbent for ansøgninger i efteroptaget til mastermoduler og valgfag udbudt i efteråret 2024.

Ansøgningsfristen i efteroptaget er senest den 20. august 2024.

Læs mere om ansøgning

Som studerende på Fleksibel master skal du selv søge optagelse på de moduler, valgfag og kandidatfag, som du ifølge din uddannelsesplan skal følge.

Ansøgning:

Mastermoduler og -valgfag:
Du søger via siden Optagelse.

Valgfag

Via siden ”Valgfag” kan du se beskrivelser af aktuelle valgfag. Hvis du søger mere end ét valgfag, så vær opmærksom på, at enkelte undervisningsdatoer falder sammen. Du har mulighed for at søge valgfag i prioriteret rækkefølge.

Kandidatfag

På siden "Tomplads" kan du læse mere om mulighed  for at søge ind på kandidatfag.

Din uddannelsesplan

Hvis udbuddet af valgfag og mastermoduler er ændret siden din individuelle uddannelsesplan blev godkendt, skal du skrive til: evu.arts@au.dk

Efter- og videreuddannelse registrerer dine ønsker om ændring af din tidsplan i din individuelt godkendte uddannelsesplan.

Ønsker om ændring af uddannelseselementer bliver videresendt til faglig vurdering ved den faglige koordinator for Fleksibel master ved DPU.

Varighed


Masteruddannelsen er normeret til 1 årsværk (60 ECTS-point). Et årsværk er en fuldtidsstuderendes
arbejde i 1 år. Uddannelsen tilrettelægges som deltidsuddannelse over typisk ca. 2 - 4 år men kan
strække sig over seks år. Hvis en masteruddannelse som fleksibelt forløb ikke er gennemført inden
for seks år, bortfalder uddannelsesplanen.

Deltagerbetaling


Vejledningssamtale: Deltagerbetalingen for en obligatorisk vejledningssamtale er 4.500 kr.

Moduler og valgfag: Deltagerbetalingen for uddannelseselementerne afhænger af, hvilke moduler og valgfag du vælger. Priserne er anført under de enkelte masteruddannelser.

Afgangsprojekt: Deltagerbetalingen for et afgangsprojekt, der vægter 15 ECTS-point, er 27.000 kr. Enkelte afgangsprojekter har en anden vægtning og dermed også en anden deltagerbetaling.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen i de kommende semestre. Deltagerbetalingen for en masteruddannelse som fleksibelt forløb kan stige i løbet af uddannelsesforløbet.

Generelle ansøgningsfrister


1. september:

Frist for ansøgning om at komme til vejledningssamtale med henblik på studiestart i foråret

1. februar:

Frist for ansøgning om at komme til vejledningssamtale med henblik på studiestart i efteråret