Aarhus Universitets segl

Fleksibel master

Valgfag og mastermoduler i foråret 2023 - husk at søge optagelse

Hvis du har en fagligt godkendt individuel uddannelsesplan:

  • Du skal altid selv søge optagelse på de mastermoduler, valgfag og eventuelle kandidatfag, som indgår i din uddannelsesplan til en Fleksibel master ved DPU.
  • Søg optagelse via den blå knap 'Fleksibel master: moduler, valgfag og kandidatfag': Optagelse

Hvis du ikke har en fagligt godkendt uddannelsesplan

  • Du kan søge optagelse til en Vejledningssamtale i forbindelse med næste ansøgningsfrist: 1. september / 1. februar.
  • Du har mulighed for at søge optagelse på mastermoduler, valgfag og eventuelle kandidatfag, før du i samarbejde med en faglig vejleder får udarbejdet en individuel uddannelsesplan. I forbindelse med din ansøgning til en Vejledningssamtale kan du anmode om faglig godkendelse af fag, du er optaget på eller har bestået.
  • Søg optagelse via den grå knap 'Masteruddannelser, moduler og valgfag i foråret 2023': Optagelse

Masteruddannelse som fleksibelt forløb på DPU

En masteruddannelse som fleksibelt forløb giver dig mulighed for at sammensætte en individuelt tilrettelagt masteruddannelse af moduler og valgfag fra forskellige uddannelser.

Det fleksible forløb består af to faser: et obligatorisk vejledningsforløb og et efterfølgende uddannelsesforløb, der afsluttes med et afgangsprojekt.

Personlig uddannelsesplan

Du skal søge optagelse for at komme til en obligatorisk vejledningssamtale. Hvis du opfylder adgangskravene, bliver du inviteret til en samtale, hvor du sammen med den faglige koordinator udarbejder en individuel uddannelsesplan. Uddannelsesplanen fungerer som din studieordning og angiver, hvilke mastermoduler og valgfag, der skal indgå i uddannelsen, og hvilket hovedemne uddannelsen ligger indenfor. Et fleksibelt forløb på DPU skal have en pædagogisk vinkling.

Hovedemnet danner også grundlag for den titel, som den fleksible masteruddannelse udløser:

  • Master (Pædagogisk udviklingsarbejde)
  • Master (Professionsuddannelse)
  • Master (Ledelses- og organisationsudvikling)
  • Master (Uddannelsesplanlægning og -vejledning)

Uddannelsesplanen fastlægges under vejledningsforløbet, men der er mulighed for at revidere planen, fx hvis udbuddet af mastermoduler og valgfag ændrer sig. En masteruddannelse som fleksibelt forløb vægter præcis 60 ECTS-point.

Afgangsprojekt

Uddannelsesforløbet afsluttes med et individuelt, skriftligt afgangsprojekt. Projektet skal forbinde de enkelte uddannelseselementer. Afgangsprojektet bedømmes ved en mundtlig prøve, og der gives en samlet karakter for det skriftlige afgangsprojekt og den mundtlige præstation. Der er tilbud om vejledning til afgangsprojektet.

Deltagerbetaling

Vejledningssamtale

Deltagerbetalingen for en obligatorisk vejledningssamtale er 4.500 kr.

Moduler og valgfag

Deltagerbetalingen for uddannelseselementerne afhænger af, hvilke moduler og valgfag du vælger. Priserne er anført under de enkelte masteruddannelser.

Afgangsprojekt

Deltagerbetalingen for et afgangsprojekt, der vægter 15 ECTS-point, er 27.000 kr. Enkelte afgangsprojekter har en anden vægtning og dermed også en anden deltagerbetaling.

Prisændringer

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen i de kommende semestre.

Deltagerbetalingen for en masteruddannelse som fleksibelt forløb kan stige i løbet af uddannelsesforløbet.

Har du spørgsmål?

Vejledning om den individuelt tilrettelagte Masteruddannelse som fleksibelt forløb ved DPU samt spørgsmål til adgangskrav, ansøgning og betaling:

Susanne Jacobsen
T: 87 15 28 07 - som regel mandag, tirsdag og fredag kl. 10-12
E-mail: evu.arts@au.dk 

Fakta

VARIGHED

1 - 6 år

ECTS

Hele uddannelsen: 60 ECTS

PRIS

Vejledningssamtale: 4.500 kr.
Moduler og valgfag - se under de respektive uddannelser
Afgangsprojekt (15 ECTS): 27.000 kr.
(Deltagerbetaling pålægges ikke moms)

ANSØGNING

1. september: undervisning i foråret
1. februar: undervisning i efteråret

Er du allerede i gang med en master?

Find information