Aarhus Universitets segl

Viden til handling

Hvorfor tage en masteruddannelse på DPU?

DPU’s masteruddannelser - højt fagligt niveau og effekt i praksis


DPU’s masteruddannelser giver dig viden til handling

DPU’s masteruddannelser er kendetegnet ved forskningsbaseret undervisning og praksisorienterede tilgange til pædagogiske, psykologiske, uddannelsesmæssige og tværgående arbejds- og ledelsesområder.

Studerende på DPU’s masteruddannelser arbejder i kommuner, regioner, politi, forsvar, sundhedsvæsen, plejesektor, dagtilbud, uddannelsesinstitutioner fra folkeskole til universitet, fagforeninger, kulturinstitutioner, konsulentbureauer, private virksomheder og fonde.

Højt akademisk niveau

Fællesnævneren er, at de arbejder med mennesker – som vejledere, konsulenter, undervisere, ledere, mellemledere, projektledere og specialister, eller inden for HR i private og offentlige virksomheder.

En masteruddannelse på DPU er teoretisk og forskningsbaseret på højt akademisk niveau svarende til en kandidatgrad. Vi tilbyder ikke færdige modeller og hurtige løsninger, men kræver af vores studerende, at de kan og vil reflektere kritisk og analytisk over praksis, så de bliver i stand til at gennemskue problemer og gennemføre forandringer.

Effekt i praksis

Det er samtidig integreret i alle DPU’s masteruddannelser, at de studerende arbejder med konkrete faglige eller ledelsesmæssige udfordringer fra deres daglige arbejde.

Vi kalder det at gå fra teoretisk refleksion og forståelse til handling i praksis.

Underviserne fra DPU forsker i de emner, masteruddannelserne drejer sig om. De kender teorierne i dybden og har samtidig stort kendskab til praksis. Eksterne undervisere kan ind imellem indgå i undervisningen på masteruddannelserne - de kan som stærke formidlere af deres faglige felter tilføre masteruddannelserne væsentlige indsigter fra praksis.

Intens og fleksibel

En masteruddannelse på DPU er en intens og effektiv vej til at løfte dit faglige og teoretiske niveau markant – og overføre det til arbejdslivet. Det en deltidsuddannelse, som det tager to år at gennemføre; du kan dog strække forløbet over op til seks år. Du kan også vælge at skræddersy din egen masteruddannelse eller tage et kortere forløb i form af et enkelt modul eller et valgfag.

Vores studerende er professionelle og har mindst to års relevant erhvervserfaring. De har en bachelor- eller kandidatuddannelse, en professionsbacheloruddannelse eller en mellemlang videregående uddannelse.

Med en DPU master får du en anerkendt akademisk videreuddannelse på dit CV.