Aarhus Universitets segl

Information til masterstuderende på DPU

Information til studerende på DPU master


Har du tidligere taget moduler på en masteruddannelse?

  • Har du tidligere har taget moduler på en af DPU's masteruddannelser og vil du gerne have flere moduler, så du kan få en hel masteruddannelse?
  • Har du gennemført modul 1, 2 og 3 på en tidligere studieordning, og vil du gerne afslutte din masteruddannelse med modul 4?

Så er du velkommen til at henvende dig til Efter- og videreuddannelse på Arts

Mulighed for merit

Læser du på en masteruddannelse på DPU, og har du tidligere bestået et modul på masterniveau, så har du mulighed for at søge merit – dvs. søge om, at det modul, du tidligere har taget, erstatter et modul eller et valgfag på den uddannelse, du er optaget på.

På en fleksibel master har du også mulighed for at søge merit for moduler på kandidatniveau.

På masterprojektet / afgangsprojektet kan du ikke søge merit.

Har du spørgsmål?


Hvis du har spørgsmål vedrørende adgangskrav, ansøgning, optagelse eller betaling, skal du henvende dig til Efter- og Videreuddannelse Arts: evu.arts@au.dk