Aarhus Universitets segl

Master i professionel vejledning

Master i professionel vejledning


Master i professionel vejledning er en forskningsbaseret uddannelse rettet mod vejledere og personer med ansvar for evaluering, udvikling og ledelse af vejledningsopgaver. Vejledning er et akademisk felt og Master i professionel vejledning giver de studerende et videnskabeligt grundlag for at arbejde med vejledning. De får indsigt i de nyeste metoder og bliver klædt på til at varetage vejledningsopgaver i nutidens ofte komplekse uddannelses- og arbejdsliv med dybere forståelse og langt større faglig sikkerhed.

Master i professionel vejledning bygger videre på de studerendes erfaringer inden for fx uddannelses-, erhvervs-, karriere- og professionsrettet vejledning.

Ansøgning


Modul 1 / hele uddannelsen:

Ansøgningsfristen er udsat til: 19. juni 2023

Du vil få svar på din ansøgning efter den forlængede ansøgningsfrist.

Modul 3:

Der er åbent for ansøgninger til ledige pladser i efteråret 2023 i et efteroptag.

Frist for efteroptag: 20. august 2023

Ved efteroptag fordeler vi ledige pladser blandt kvalificerede ansøgere i den rækkefølge, vi modtager ansøgningerne.


I efteråret 2023 udbyder vi:

  • Opstart på hele uddannelsen
  • Modul 1 som enkeltmodul
  • Modul 3 som enkeltmodul


Er du startet på uddannelsen før efterårssemesteret 2020, kan du kontakte Efter- og videreuddannelse på evu.arts@au.dk for at høre om dine muligheder for at færdiggøre din masteruddannelse.

Tina Rich Mogensen, Master i professionel vejledning fortæller i denne video om uddannelsen.

Fakta


2 år på deltid


1 internat og seminarer på hverdage
Se datoer og tidspunkter


København


10/15 ECTS pr. modul
5  ECTS pr. valgfag


Modul 1: 24.500 kr. + internat
Modul 2: 18.000 kr.
Modul 3: 18.000 kr.
Modul 4: 27.000 kr.
Valgfag: 12.000 kr. pr. valgfag
Hele uddannelsen: 111.500 kr. + internat
Internat på modul 1: 2.500 kr.
(Deltagerbetaling pålægges ikke moms)


Generelle ansøgningsfrister:

  • 2. maj for moduler og valgfag i efterårssemestre
  • 15. november for moduler og valgfag i forårssemestre

Information til dig, der allerede er i gang med en masteruddannelse