Aarhus Universitets segl

Adgangskrav

Master i professionel vejledning

Adgangskrav på Master i professionel vejledning


Om uddannelsen | Indhold, datoer og studieordning | Hvem læser her? | Mød underviserne

Adgangskrav


Uddannelse

For at blive optaget på masteruddannelsen i professionel vejledning skal du have en af følgende uddannelser:

  • en relevant bachelor- eller kandidatuddannelse
  • en relevant professionsbacheloruddannelse
  • en relevant mellemlang videregående uddannelse
  • en relevant diplomuddannelse.

Det forventes, at du er i stand til at læse faglitteratur på engelsk og i begrænset omfang på norsk og svensk. Enkelte undervisningsgange må derudover forventes at kunne foregå på engelsk.

I vurderingen af, hvilke uddannelser der er relevante, er det afgørende, at din uddannelse indeholder væsentlige elementer af pædagogisk, sociologisk, filosofisk eller psykologisk teori.

Erhvervserfaring

Ud over den adgangsgivende uddannelse skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Erhvervserfaringen skal ligge efter den adgangsgivende uddannelse.

Dispensation

På grundlag af individuel vurdering kan der dispenseres fra adgangsbetingelserne, hvis det skønnes, at du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen. Der kan derimod ikke dispenseres fra kravet om to års relevant erhvervserfaring.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, bør du kontakte Efter- og videreuddannelse, Arts Studier

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på masteruddannelsen i professionel vejledning. Hvis der er flere ansøgere end studiepladser, sker udvælgelsen af ansøgere til optagelse på baggrund af følgende kriterier:

  1. Ansøgere til hele uddannelsen frem for enkeltmodulansøgere
  2. Ansøgere der tidligere har taget moduler på uddannelsen

Kriterierne er prioriterede. Kriterium 2 finder således alene anvendelse, hvis der fortsat er flere ansøgere end pladser efter vurdering af ansøgerne i kriterium 1.

 

Har du spørgsmål?


Hvis du har spørgsmål vedrørende adgangskrav, ansøgning, optagelse eller betaling, skal du henvende dig til Efter- og Videreuddannelse Arts: evu.arts@au.dk