Aarhus Universitets segl

Indhold og datoer - Professionel vejledning


Formålet med Master i professionel vejledning er, at du som studerende får teoretisk indsigt og udvikler analytiske kompetencer i forhold til vejledning og vejledningsfeltet. Uddannelsen kvalificerer dit grundlag i forhold til at planlægge, udvikle og evaluere interventioner i det vejledningsfaglige felt på tværs af organisatoriske grænser i forhold til vejledningssøgende fra skolestart til pensionsalder.

Uddannelsen er akademisk og forskningsbaseret, og underviserne har alle forskningsbaggrund og praktisk erfaring som vejledere.

Master i professionel vejledning består af både enkeltmoduler og frie valgfag. Modulerne kan tages fortløbende eller i den rækkefølge, der passer dig. Du kan fx godt tage modul 2 eller 3 som det første modul. Modul 4 er dog betinget af, at de første tre moduler er bestået.

Valgfag


På modul 2 og 3 kan du vælge mellem forskellige valgfag. Valgfagene tager udgangspunkt i centrale emner og aktuelle samfundsmæssige problemstillinger - deres indhold og fokus kan derfor ændre sig fra år til år.

Valgfagene kan også tages som selvstændige efteruddannelsesforløb.

Moduler


Modul 1: Teorier og metoder i professionel vejledning

Det første modul på Master i professionel vejledning er grundmodulet, hvor vi arbejder med at forstå og kunne redegøre for uddannelse-, erhvervs-, karriere- og professionsvejledning som fagligt felt.

 • Vi ser på vejledningsteorier og metoder, på hvordan man udvælger og anvender dem til at analysere praktiske problemstillinger inden for professionel vejledning
 • Vi undersøger, hvordan man identificerer den forskningsbaserede viden, der er relevant for egen praksis
 • Vi arbejder med at formidle etiske overvejelse og professionsforståelse

Modulet danner grundlaget for, at du skal kunne redegøre for og diskutere valg af teorier, modeller og metoder i den professionelle vejledning. Du skal kunne diskutere teorier, modeller og metoders muligheder og begrænsninger i forhold til at formulere nye muligheder i vejledningspraksis og nye vejledningstilbud som svar på skiftende samfundsmæssige og institutionelle udfordringer.

Modul 2: Vejledningssamtalen i praksis

Modul 2 er det ene af Master i professionel vejlednings to praktiske moduler og byggere videre på modul 1.  Vi arbejder med konkrete vejledningsprocesser – face to face, pr. telefon eller online, individuelt eller kollektivt.

Vi skal have viden om vejledningsprocesser for at kunne:

 • analysere, begrunde, kritisk vurdere og udvikle vejledningssamtalen
 • formidle vores faglige indsigt ud fra et teoretisk funderet og metodisk perspektiv
 • tage ansvar for samarbejde med andre professionelle
 • tage ansvar for vores egen faglige udvikling

Vi ser på vejledningssamtalen ud fra mikrosociologiske, organisationsteoretiske og ledelsesteoretiske perspektiver, og du får indsigt i og blik for de dilemmaer, modsætningsfyldte betingelser og uforudsigelige forhold, der præger vejledningssamtalen i en institutionel kontekst.

Modul 3: Aktionslæring i professionel vejledning

Modul 3 er det andet af Master i professionel vejlednings to praktiske moduler, og her arbejder vi i forskningscirkler. Arbejdet i cirklerne har fokus på de studerendes egne projekter og på den enkelte vejleders egen udvikling i og af egen praksis.

Vi arbejder med interventioner fx i:

 • vejledningspraksis
 • samarbejde med andre fagprofessionelle
 • vejledningens organisering
 • kommunikation om problemstillinger i vejledning

Målet er, at du som studerende på Master i professionel vejledning initierer og gennemfører et aktionslæringsprojekt i vejledningspraksis og undervejs udvikler og udviser forståelse for etiske problemstillinger knyttet til at undersøge og lave interventioner i vejledningspraksis. Du skal også kunne diskutere problemstillinger knyttet til samfundsmæssige forståelser og organisatoriske betingelser for vejledning og formidle de opnåede indsigter til relevante aktører i og uden for det vejledningsfaglige felt.

Modulet giver en generel indføring i aktionslæring, aktionsforskning og udvalgte sociologiske perspektiver.

Undervisning på modul 3 i efteråret 2024

Uddannelsen udbydes i København (Emdrup)

Undervisningsdatoer:

 • mandag den 9. september
 • tirsdag den 10. september
 • onsdag den 11. september
 • mandag den 7. oktober
 • tirsdag den 8. oktober
 • onsdag den 9. oktober
 • tirsdag den 19. november
 • onsdag den 20. november

Information om lokaler, tidspunkter mv: Timetable.au.dk

Der tages forbehold for ændringer

Ansøgning

Modul 4: Masterprojekt

Masterprojektet afslutter uddannelsen. Her skal du under vejledning udarbejde et masterprojekt med selvvalgt problemstilling. Relevante teorier og metoder fra de foregående moduler inddrages sammen med relevant selvvalgt litteratur og andet materiale f.eks. empiriske data frembagt ved egne undersøgelser.