Aarhus Universitets segl

Hvem læser Master i professionel vejledning?

Vores studerende arbejder til dagligt med opgaver og projekter inden for uddannelses- og karrierevejledning og faglig vejledning i professionerne (fx klinisk vejledning og faglig vejledning). De arbejder i hele landet - i vejledningscentre, fagforeninger, erhvervsskoler, gymnasier, erhvervsakademier, professionshøjskoler, universiteter og i konsulentvirksomheder. Og de arbejder med forskellige koordinerings- og ledelsesopgaver i relation til vejledning i uddannelsesinstitutioner, sundhedssektoren, fagforeninger, politiet, kriminalforsorgen og det private erhvervsliv.

De studerende på masteruddannelsen i professionel vejledning er fagprofessionelle, og fælles for dem er, at de arbejder med vejledning – formelt eller uformelt. Det kan være som uddannelsesvejledere, kliniske vejledere, studievejledere, som karrierevejledere i fagforeninger eller konsulenthuse eller måske som vejledere inden for kriminalforsorgen. En del er også faglige vejledere for kolleger inden for sundheds- eller uddannelsessystemet – for eksempel kliniske eller pædagogiske vejledere samt praktikvejledere.

Hvad siger de studerende?


”At have muligheden for at læse en efteruddannelse i professionel vejledning er værdifuldt for mig, som har arbejdet med studie- og karrierevejledning i mange år uden at have en formel uddannelse inden for området. Uddannelsen bidrager fuldstændigt uvurderligt til mit faglige, teoretiske grundlag og gør, at jeg kan beskæftige mig med vejledning på et langt højere niveau end tidligere. Det, at jeg har taget et modul sammen med en kollega giver rigtigt meget på implementeringsfronten – vi har samme forståelsesramme og indgår i den samme institutionelle kontekst, hvilket i høj grad er med til at kvalificere vores sparring og omsætning af vores teoretiske viden til praksis, så det bliver bredt forankret.”

Patrick Jim Hedensted
Study and Career Guidance Counselor, Roskilde University

”Som ’autodidakt’ vejleder med mange års erfaring inden for det pædagogiske felt har jeg oplevet, hvordan deltagelse på masteruddannelsen i professionel vejledning har bidraget til en bevægelse mod en langt mere reflekteret vejledningspraksis. Uddannelsen støtter mig i en mere overordnet forståelse af vejledningens landskab, teorier og metoder og har samtidigt en stærk praksisrettethed. Gennem uddannelsen arbejder du selv med kollektiv akademisk vejledning i fællesskab med uddannelsens kompetente undervisere og medstuderende, der alle er optaget af vejledning på tværs af forskellige kontekster.”

Ane Tyrrestrup
Lektor og studievejleder, Pædagoguddannelsen på VIA

”Jeg har taget masteruddannelsen i professionel vejledning sammen med en kollega, og det har været en stor fordel for os begge. Når vi er blevet præsenteret for fx en ny teori, så har vi sammen kunnet sætte det i relation til vores egen praksis. Det, at vi har fået et fælles sprog og en fælles forståelse for, hvor vi vil hen med vores praksis, gør, at vi står stærkere, når vi vil argumentere for udvikling og forandringer.”

Goar Ovsepyan Pallesen
Lektor og studievejleder, Bygningskonstruktøruddanelsen på VIA

”Jeg har 20 års erfaring som vejleder, og jeg havde behov for at komme videre i min udvikling, og der har Master i professionel vejledning vist sig at være det helt rigtige. Den tager fat i forskning og metoder, giver os indsigt i, både hvad der sker andre steder i verden, og hvad der sker inden for andre områder af vejledingsprofessionen. Og så synes jeg, det er en fordel, at vi er afsted et par dage ad gangen, så man bliver hevet lidt ud af sin egen hverdag.”

Steen Bendsen Poulsen
Lektor og studievejleder, Bygningskonstruktøruddanelsen på VIA