Aarhus Universitets segl

Mød underviserne på
Master i professionel vejledning

Mød underviserne på Master i professionel vejledning


Om Master i professionel vejledning | Indhold, datoer og studieordning | Hvem læser her? | Adgangskrav

Som Danmarks største og stærkeste universitetsmiljø for forskning i pædagogik og uddannelse, leverer DPU uddannelser på højt, internationalt og forskningsbaseret niveau. Det kan vi takket være vores forskere og undervisere, der har specialiseret sig i at formidle den nyeste viden inden for deres forskningsområder.

På Master i professionel vejledning er der en række undervisere,  som alle er erfarne undervisere, og som samtidig har erfaring med at omsætte teori til praksis i uddannelsessektoren.


Rie Thomsen

Professor MSO ved DPU, Aarhus Universitet

Rie forsker særligt i vejledningens organisering, i udvikling af aktiviteter og metoder i karrierelæring og kollektive vejledningsformer i uddannelsesvejledning, på gymnasier, erhvervs- og professionsuddannelser, fagforeninger og universitetet, men også i andre sammenhænge, hvor fx boligområder er afsæt for vejledningen. Hun belyser vejledningens betydning i et hverdagsliv, og spørgsmål om vejledningens betydning for social retfærdighed står centralt i hendes forskning.

I sine analyser undersøger hun forbindelser mellem vejledningens praksis, politik, profession og forskning. Rie vejleder og underviser på alle moduler og er koordinator for modul 1, hvor hun tager imod nye masterstuderende og lægger vægt på et inddragende og inspirerende læringsmiljø. Hun vejleder også på masterprojekter og er optaget af den betydning, en masteruddannelse har for de studerendes professionelle udvikling.

Rie er fagkoordinator for master i professionel vejledning, og hvis du har spørgsmål til uddannelsens faglige indhold, er du velkommen til at kontakte hende:

Hjemmeside

Helle Merete Nordentoft

Lektor ved DPU, Aarhus Universitet

Helle forsker i, hvordan vejledere i professioner kan udvikle deres praksis inden for det sociale og sundhedsfaglige felt, i universitetsverdenen og ift. uddannelses- og erhvervsvejledning. Hun er særligt optaget af to områder: Hvordan vejledningssamtaler konkret udfolder sig i praksis, og hvordan kollektive vejledningsmetoder kan bidrage til at kvalificere samtaler mellem de professionelle og mellem professionelle og brugere. Helle underviser og vejleder på alle moduler, men særligt på modul 3 og 4, som hun også koordinerer. På disse moduler underviser Helle i forskellige teoretiske perspektiver på vejledning i praksis, samtaleanalyse og kvalitative metoder.

Hjemmeside

Kristina Mariager-Anderson

Lektor ved DPU, Aarhus Universitet

Kristina forsker i vejledningsorganisering og -praksis i uddannelsessammenhænge for både unge, unge voksne og voksne, herunder ift. udvikling af aktiviteter og metoder til vejledning. I et vejledningsperspektiv interesserer hun sig for fænomenet motivation, og hvordan det bruges og opleves af deltagere i vejledningsprocesser. Hun arbejder med forskelligartede projekter, der udforsker vejledning fra policy- til praksisniveau.

Kristina underviser og vejleder på alle moduler på masteruddannelsen i professionel vejledning, særligt på modul 3 & 4, som hun også koordinerer.

Kristina fungerer desuden som leder af DPU's forskningsenhed i professionel vejledning.

Hjemmeside

Miriam Dimsits

Ekstern lektor ved DPU, Aarhus Universitet

Miriam har et indgående kendskab til vejledningsfeltets teorier, metoder og praksisfelt, og er særligt optaget af didaktisk udvikling af vejlederuddannelse.

Hendes primære forskningsinteresse er kollektive vejledningsformer og deres bidrag til at understøtte individuelle karriereorienteringer. Hun er ydermere optaget af forskning, der dels knytter sig til vejledningens etik i interkulturelle vejledningsmøder, og dels knytter sig til en global vejledningsetik, der indbefatter bæredygtighedsbegrebet.

Miriam underviser og vejleder på modul 1 og modul 2 på masteruddannelsen i professionel vejledning, særligt modul 1 som hun har udviklet i fællesskab med Rie Thomsen. Du kan også møde Miriam på modul 4 som vejleder på det afsluttende masterprojekt.