Aarhus Universitets segl

Master i dansk som andetsprog

Master i dansk som andetsprog


Masteruddannelsen i dansk som andetsprog er for dig der er, eller gerne vil være, underviser i dansk som andetsprog. Og for dig, der er underviser for børn, unge eller voksne, og har brug for mere viden om tosprogethed og flerkulturalitet.

Uddannelsen vil give dig færdigheder og kompetencer til at varetage undervisning i dansk som andetsprog og udvikle din faglighed inden for sprogundervisning med forskningsbaseret viden inden for fagfeltet dansk som andetsprog.

Ansøgning


Vi åbner for ansøgninger til foråret 2024 den 1. oktober.

Ansøgningsfrist 15. november 2023

I foråret 2024 udbyder vi:

  • Modul 2 som enkeltmodul

Pernille Hvalsøe, Master i dansk som andetsprog, fortæller i denne video om uddannelsen.

Fakta


2 år på deltid


Seminarer på fre- og lørdage
Se datoer og tidspunkter


Aarhus


15 ECTS pr. modul


Pr. modul : 20.000 kr.
Hele uddannelsen: 80.000 kr.
(Deltagerbetaling pålægges ikke moms)


Generelle ansøgningsfrister:

  • 2. maj for moduler og valgfag i efterårssemestre
  • 15. november for moduler og valgfag i forårssemestre

Information til dig, der allerede er i gang med en masteruddannelse