Aarhus Universitets segl

Mød underviserne på
Master i dansk som andetsprog

Mød underviserne på Master i dansk som andetsprog


Om uddannelsen | Indhold, datoer og studieordning | Hvem læser her? | Adgangskrav

Som Danmarks største og stærkeste universitetsmiljø for forskning i pædagogik og uddannelse, leverer DPU uddannelser på højt, internationalt og forskningsbaseret niveau. Det kan vi takket være vores forskere og undervisere, der har specialiseret sig i at formidle den nyeste viden inden for deres forskningsområder.

På Master i dansk som andetsprog er der en række undervisere, som alle er erfarne undervisere, og som samtidig har erfaring med at omsætte teori til praksis i uddannelsessektoren.


Lars Holm

Lektor ved DPU, Aarhus Universitet

Som lektor i literacy og globalisering har Lars forsket i en lang række forskellige flersprogede lærings- og sprogmiljøer inden for uddannelsesområdet; fra daginstitutionsområdet og skoleområdet til dansk som andetsprog for voksne og universitetsområdet. Derudover har han gennem en årrække her i landet og i Letland og Grønland arbejdet med udvikling af andetsprogsdidaktik og andetsprogspædagogik samt med uddannelser i andetsprog på læreruddannelser og universiteter.

Lars er fagkoordinator for masteruddannelsen i dansk som andetsprog, og hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte ham.

Hjemmeside


Helle Pia Laursen

Lektor ved DPU, Aarhus Universitet

De seneste ti år har Helle som forskningsleder for projektet Tegn på sprog undersøgt læse- og skrivepraksisser i sprogligt mangfoldige klasserum for at blive klogere på, hvordan læse- og skriveundervisningen kan tilrettelægges, så den tager højde for den stadigt stigende sproglige diversitet i uddannelsessystemet. Tidligere forskningsprojekter har blandt andet handlet om den sproglige dimension i fagundervisningen og om relationen mellem dansk og dansk som andetsprog i folkeskolen og gymnasiet.

Hjemmeside


Helle Rørbech

Lektor ved DPU, Aarhus Universitet

Hjemmeside

Har du spørgsmål?


Hvis du vil vide mere om uddannelsens faglige indhold, er du velkommen til at kontakte