Aarhus Universitets segl

Master i uddannelsesledelse

Master i uddannelsesledelse


Master i uddannelsesledelse (MUL) er målrettet ledere og mellemledere i organisationer, der arbejder med at lede og udvikle pædagogik og uddannelse. Uddannelsens formål er at udvikle refleksive og handlekraftige uddannelsesledere, der kan agere strategisk udadtil og indadtil.

Ambitionen er at uddanne ledere, der kan både kan afkode og navigere i aktuelle styringsvilkår og samtidigt udvikle og skabe resultater ved at arbejde målrettet med læring, trivsel og (ud)dannelse.

Masteruddannelsen arbejder systematisk med at udvikle den studerendes kompetencer til at lede fagprofessionelle. Som studerende på MUL opnår du i særdeleshed kompetence til at udvikle din egen rolle som leder i en kontekst af skiftende og dilemmafyldte forventninger. Du bliver klædt på til at gøre den pædagogiske faglighed gældende i forskellige politiske, styringsmæssige og institutionelle sammenhænge.

Som studerende på MUL møder du en række af landets førende forskere inden for uddannelsesledelse. Med en MUL i bagagen får du kompetencer til at handle som uddannelsesleder imellem politiske reformer, høje samfundsmæssige forventninger til uddannelse og hverdagens ledelse af fagprofessionelle.

Ansøgning


I efteråret 2024 udbyder vi:

  • Hele uddannelsen
  • Modul 1 som enkeltmodul
  • Modul 3 som enkeltmodul

Vi åbner for ansøgninger til efteråret 2024 den 1. marts.

Ansøgningsfrist er 2. maj 2024

To undervisere og tre studerende fortæller i denne video om Master i uddannelsesledelse

Hvordan skaber man sin egen rolle som leder?

”På uddannelsen arbejder vi systematisk med at få de studerende til at reflektere over, hvordan de kan skabe deres egen rolle som leder. Hvordan kan man arbejde med dannelse, læring og trivsel i en kontekst af skiftende og dilemmafyldte forventninger? Hvordan kan man skabe værdi i en uddannelsessektor, som er under stadig forandring?

Med afsæt i aktuel forskning giver vi de studerende mulighed for at arbejde strategisk med pædagogisk ledelse i en politisk styret kontekst, viden om ledelse af pædagogiske professionelle samt kompetencer til af afkode og omsætte forskning i en pædagogisk praksis.”

Helene Ratner, fagkoordinator og underviser på Master i uddannelsesledelse

Visninger
Se eller gense oplægget om Master i uddannelsesledelse fra ÅBENT HUS online november 2023

Fakta


2 år på deltid


1  internat og seminarer på hverdage
se datoer


København


10/15 ECTS pr modul
5 ECTS pr valgfag


Modul 1: 34.250 kr. + internat
Modul 2: 24.500 kr.
Modul 3: 24.500 kr.
Modul 4: 36.750 kr.
Valgfag: 12.000 kr. pr valgfag
Hele uddannelsen: 144.000 kr. + internat
Internat på modul 1: 2.500 kr.
(Deltagerbetaling pålægges ikke moms)


Generelle ansøgningsfrister:

  • 2. maj for moduler og valgfag i efterårssemestre
  • 15. november for moduler og valgfag i forårssemestre

Information til dig, der allerede er i gang med en masteruddannelse