Aarhus Universitets segl

Adgangskrav - Master i dansk som andetsprog

Adgangskrav på Master i dansk som andetsprog


Om uddannelsen | Indhold, datoer og studieordning | Hvem læser her? | Mød underviserne

Adgangskrav


Uddannelse

For at blive optaget på masteruddannelsen i dansk som andetsprog skal du have en af disse uddannelser:

  • en universitetsbacheloruddannelse inden for det humanistiske hovedområde
  • en professionsbachelor som lærer eller pædagog
  • en mellemlang videregående uddannelse som lærer med sprogligt liniefag
  • en pædagogisk diplomuddannelse inden for det humanistiske hovedområde

Det forventes, at du kan læse faglitteratur på engelsk, norsk og svensk.

Studerende med udenlandsk adgangsgrundlag og udenlandske studerende skal inden studiestart have bestået “Studieprøven” eller danskprøver på tilsvarende niveau (C1-niveau).

Erhvervserfaring

Ud over den adgangsgivende uddannelse skal du have mindst to års erhvervserfaring inden for undervisning eller kommunikation. Erhvervserfaringen skal ligge efter, at du har gennemført den adgangsgivende uddannelse.

Dispensation

På grundlag af individuel vurdering kan der dispenseres fra adgangsbetingelserne, hvis det skønnes, at du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen. Der kan derimod ikke dispenseres fra kravet om to års relevant erhvervserfaring.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, bør du kontakte Efter- og videreuddannelse, Arts Studier

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på masteruddannelsen i dansk som andetsprog. Hvis der er flere ansøgere end studiepladser, sker udvælgelsen af ansøgere til optagelse på baggrund af følgende kriterier:

  1. Ansøgere til hele uddannelsen frem for enkeltmodulansøgere
  2. Ansøgere der tidligere har taget moduler på uddannelsen
  3. Karaktergennemsnit fra adgangsgivende uddannelse, jf. de i studieordningen beskrevne adgangsgivende uddannelser

Kriterierne er prioriterede. Kriterium 2 finder således alene anvendelse, hvis der fortsat er flere ansøgere end pladser efter vurdering af ansøgerne i kriterium 1. Ligeledes finder kriterium 3 kun anvendelse, hvis der fortsat er flere ansøgere end pladser efter vurdering i kriterium 1 og 2.

Har du spørgsmål?


Hvis du har spørgsmål vedrørende adgangskrav, ansøgning, optagelse eller betaling, skal du henvende dig til Efter- og Videreuddannelse Arts: evu.arts@au.dk