Aarhus Universitets segl

Adgangskrav - Master i voksnes læring og kompetenceudvikling

Adgangskrav på Master i voksnes læring og kompetenceudvikling


Om uddannelsen | Indhold, opbygning og studieordning | Hvem læser her? | Mød underviserne

Adgangskrav


Uddannelse

Når du søger ind på Voksnes Læring og Kompetenceudvikling, skal du have en af følgende uddannelser:

  • en relevant bachelor- eller kandidatuddannelse, fx cand.mag., cand.scient. eller cand.merc.
  • en relevant professionsbacheloruddannelse
  • en relevant mellemlang videregående uddannelse
  • en relevant diplomuddannelse, fx inden for voksnes læring og kompetenceudvikling

Det forventes, at du er i stand til at læse faglitteratur på engelsk og i begrænset omfang på norsk og svensk. Enkelte undervisningsgange må derudover forventes at kunne foregå på engelsk.

I vurderingen af, hvilke adgangsgivende uddannelser der kan komme på tale, er det afgørende, at din uddannelse indeholder væsentlige elementer af pædagogisk teori, psykologisk teori, organisationsteori, teori inden for samfundsvidenskab, human ressource development eller management.

Erhvervserfaring

Ud over den adgangsgivende uddannelse skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Erhvervserfaringen skal ligge efter den adgangsgivende uddannelse.

Dispensation

På grundlag af individuel vurdering kan der dispenseres fra adgangsbetingelserne, hvis det skønnes, at du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen. Der kan derimod ikke dispenseres fra kravet om to års relevant erhvervserfaring.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, bør du kontakte Efter- og videreuddannelse, Arts Studier

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på masteruddannelsen i voksnes læring og kompetenceudvikling. Hvis der er flere ansøgere end studiepladser, sker udvælgelsen af ansøgere til optagelse på baggrund af følgende kriterier:

  1. Ansøgere til hele uddannelsen frem for enkeltmodulansøgere
  2. Ansøgere der tidligere har taget moduler på uddannelsen
  3. Karaktergennemsnit fra adgangsgivende uddannelse, jf. de i studieordningen beskrevne adgangsgivende uddannelser

Kriterierne er prioriterede. Kriterium 2 finder således alene anvendelse, hvis der fortsat er flere ansøgere end pladser efter vurdering af ansøgerne i kriterium 1. Ligeledes finder kriterium 3 kun anvendelse, hvis der fortsat er flere ansøgere end pladser efter vurdering i kriterium 1 og 2.

 

 

Har du spørgsmål?


Hvis du har spørgsmål vedrørende adgangskrav, ansøgning, optagelse eller betaling, skal du henvende dig til Efter- og Videreuddannelse Arts: evu.arts@au.dk