Aarhus Universitets segl

Hvem læser
Master i voksnes læring og kompetenceudvikling?

Hvem læser Master i voksnes læring og kompetenceudvikling?


Om uddannelsen | Indhold, opbygning og studieordning | Mød underviserne | Adgangskrav

Mange af de studerende på Master i Voksnes læring og kompetenceudvikling er bachelorer inden for social- og sundhedsuddannelserne og de pædagogiske uddannelser eller kandidater inden for humaniora eller samfundsvidenskab, og nogle studerende er uddannet i forsvaret eller politiet.

Ofte arbejder de studerende til dagligt med kompetenceudvikling og har uformelt ledelsesansvar i private virksomheder, dagtilbud og inden for forvaltningen i kommuner, regioner og styrelser så vel som sundhedsvæsen og forsvar, og nogle studerende varetager samme opgaver på uddannelsesinstitutioner såsom VUC og HF, gymnasier, erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter.