Aarhus Universitets segl

Mød underviserne på
Master i voksnes læring og kompetenceudvikling

Mød underviserne på Master i voksnes læring og kompetenceudvikling


Om uddannelsen | Indhold, opbygning og studieordning | Hvem læser her? | Adgangskrav

Som Danmarks største og stærkeste universitetsmiljø for forskning i pædagogik og uddannelse, leverer DPU uddannelser på højt, internationalt og forskningsbaseret niveau. Det kan vi takket være vores forskere og undervisere, der har specialiseret sig i at formidle den nyeste viden inden for deres forskningsområder.

På Master i Voksnes læring og kompetenceudvikling er der en række undervisere,  som alle er erfarne undervisere, og som samtidig har erfaring med at omsætte teori til praksis i uddannelsessektoren.


Vibe Aarkrog

Lektor ved DPU, Aarhus Universitet

Vibe er fagkoordinator på Master i Voksnes læring og kompetenceudvikling og formand for Uddannelsesnævnet for masteruddannelserne. Vibe forsker i erhvervsuddannelsernes pædagogik og didaktik med fokus på begreberne transfer, praksisrelateret undervisning og teknologiunderstøttet læring.

Hjemmeside


Jonas Sprogøe

Ekstern lektor ved DPU, Aarhus Universitet

Jonas er optaget af at omsætte teori til praksis og omvendt og arbejder som selvstændig konsulent, forsker og underviser med at skabe de bedste forudsætninger for læring og forandring. Det er dels den individuelle læring, hvor det drejer sig om at lære at beskrive og forstå sin hverdagspraksis med teoretiske begreber eller lære teorien ved hjælp af praktiske eksempler. Og det er dels den organisatoriske læring, hvor det handler om at igangsætte og forstå organisatoriske forandringsprocesser med afsæt i koblingen mellem teori og praksis.

Jonas er uddannet cand. mag. i voksenpædagogik og har en ph.d. i organisatorisk læring.

LinkedIn-profil


Monica Carlsson

Lektor ved DPU, Aarhus Universitet

Monica forsker i evaluering inden for undervisning og uddannelse, herunder i brugen af tests og målinger i kvalitetsudvikling af praksis, og i hvordan sociale teknologier såsom professionelle kompetencerammer og vejledninger, som skal være med til at implementere forskellige interventioner i praksis, rammesætter læring og kompetenceudvikling i praksis.

Hun interesserer sig blandt andet for åbninger og udfordringer i forhold til mål om bæredygtige tilgange til udvikling af praksis og for disse tilganges fundering i begreber om transformativ læring, participation og samarbejde.

Hjemmeside


Ulrik Brandi

Lektor ved DPU, Aarhus Universitet

Ulriks forskning har fokus på empiriske og teoretiske undersøgelser af, hvordan man kan forstå læring, innovation og kompetenceudvikling i organisationer og individer, som ændringer i rutiner, viden og kompetencer.

Ulrik er leder for forskningsprogrammet Learning, Innovation and Sustainability in Organisations (LISO) ved Aarhus Universitet. Ulrik har ledet og deltaget i flere store empiriske nationale og EU forskningsprojekter. Det seneste som forskningsleder i et stort forskningsprojekt med fokus på at skabe viden om, hvordan man udvikler og måler innovationskapacitet og organisatorisk læring i et bæredygtighedsperspektiv i svenske og danske virksomheder.

Hjemmeside

Har du spørgsmål?

Hvis du vil vide mere om uddannelsens faglige indhold, er du velkommen til at kontakte