Aarhus Universitets segl

Indhold og datoer - Voksnes læring og kompetenceudvikling


Formålet med Master i voksnes læring og kompetenceudvikling er, at du som studerende får en videregående uddannelse, der udvikler og kvalificerer din viden om, hvordan man arbejder med læring og kompetenceudvikling i uddannelser og på arbejdspladser på en bæredygtig måde – så man kan agere helhedsorienteret og på et etisk forsvarligt grundlag i arbejdet med at forstå og løse problemstillinger, der handler om læring og kompetenceudvikling i egen organisation.

Uddannelsen er akademisk og forskningsbaseret, men tager samtidig afsæt i konkrete projekter og udfordringer fra de studerendes egne arbejdspladser.

Underviserne på Master i Voksnes læring og kompetenceudvikling har forskningsbaggrund og ofte konkrete erfaringer fra området, som inddrages i undervisningen.

Master i Voksnes læring og kompetenceudvikling består af både enkeltmoduler og frie valgfag.

Valgfag


På modul 2 og 3 kan du vælge mellem forskellige valgfag. Valgfagene tager udgangspunkt i centrale emner og aktuelle samfundsmæssige problemstillinger - deres indhold og fokus kan derfor ændre sig fra år til år.

Valgfagene kan også tages som selvstændige efteruddannelsesforløb.

Moduler


Modul 1: Læring og kompetenceudvikling i et individuelt perspektiv

På det første modul bliver du introduceret til de centrale teorier om voksnes læring og kompetenceudvikling, særligt i uddannelsessammenhæng og på arbejdspladser. Det faglige fokus er på individuelle faktorer, der har indflydelse på voksnes læring og kompetenceudvikling.

Vi arbejder med:

 • Kompetencebegrebet og kompetenceudvikling, voksnes læring og samspillet mellem formel og uformel læring
 • Teknologibaseret læring – fx e-learning, simulering og virtuelle læringsmiljøer
 • Voksenuddannelsessystemet og livslang læring
 • Metoder og videnskabsteori i relation til undersøgelser af voksnes læring og kompetenceudvikling

Vi tager udgangspunkt i problemstillinger fra praksis og bruger dem til at vise, hvordan man kan identificere og analysere kompetenceudviklingsbehov og tilrettelægge voksnes læring og kompetenceudvikling.

Undervisning på modul 1 i efteråret 2024

Uddannelsen udbydes i København (Emdrup)

Undervisningsdatoer:

Internat: 2. og 3. september.

 • onsdag d. 25. september
 • torsdag d. 26. september
 • fredag d. 27. september
 • mandag d. 28. oktober
 • tirsdag d. 29. oktober
 • torsdag d. 14. november
 • fredag d.15. november
 • mandag d. 2. december
 • tirsdag d. 3. december

Information om lokaler, tidspunkter mv: Timetable.au.dk

Der tages forbehold for ændringer

Ansøgning

Modul 2: Organisatorisk læring og udvikling

På det andet modul på Master i voksnes læring og kompetenceudvikling skifter vi blik fra det individuelle til grupper og organisatoriske enheder. Vi ser på de organisatoriske faktorer og vilkår, der påvirker læring og udvikling og på, hvordan man på et etisk grundlag kan definere og løse teoretiske og praktiske problemstillinger i forbindelse med udvikling af og i organisationer.

Vi ser på:

 • Teorier om organisatorisk læring og udvikling – fx social læring, gruppebaseret og tværfaglig læring
 • Forskellige aspekter af teknologibaserede læringsformer i organisationer – fx learning management systems, MOOCS og knowledge management systems
 • Læring i et globalt perspektiv – dvs. læring på tværs af organisationer eller læring mellem grupper med forskellig baggrund internt i en organisation

Vi har fokus på den læring og udvikling, der sker i organisationen i forbindelse med større udviklingsprojekter, videndeling mellem grupper i en organisation og implementering af ny viden og metoder, der skal bredes ud og forankres i større enheder.

Modul 3: Kompetenceudvikling og evaluering i et bæredygtighedsperspektiv

På det tredje modul har vi fokus på bæredygtighed. På hvordan individers, gruppers og organisationers udvikling bliver varig, hvordan man sikrer, at forandring bliver implementeret og forankret, at kompetencer indlejres og anvendes. På hvordan man skaber adfærdsændring.

Vi arbejder med:

 • Teorier om intervention, implementering og evaluering
 • Teknologiunderstøttet udvikling og sociale teknologier
 • Bæredygtige tilgange til kompetenceudvikling og evaluering baseret på en helhedsorienteret tænkning om forandring i uddannelser og på arbejdspladser

Formålet er, at du som studerende på Master i Voksnes læring og kompetenceudvikling får kompetencer til arbejde, både individuelt og i grupper, med at skabe bæredygtige tilgange til konkret udvikling i din egen praksis.

Undervisning på modul 3 i efteråret 2024

Uddannelsen udbydes i København (Emdrup)

Undervisningsdatoer:

 • mandag d. 16. september
 • tirsdag d. 17. september
 • mandag d. 7. oktober
 • tirsdag d. 8. oktober
 • torsdag d. 31. oktober
 • fredag d. 1. november
 • torsdag d. 21. november
 • fredag d. 22. november

Information om lokaler, tidspunkter mv: Timetable.au.dk

Der tages forbehold for ændringer

Ansøgning

Modul 4: Masterprojekt

Masterprojektet afslutter uddannelsen. Du arbejder med afsæt i teorier og metoder fra de foregående moduler med en selvvalgt problemstilling i et anvendelsesperspektiv og/eller et praksisrettet perspektiv. Undervisningen vil være organiseret som en kombination af enkelte seminarer, selvstudium, e-learning og vejledning.

Har du spørgsmål?


Hvis du vil vide mere om uddannelsens faglige indhold, er du velkommen til at kontakte