Aarhus Universitets segl

Indhold og datoer


Master i uddannelsesledelse har til formål at udvikle og kvalificere ledere, der arbejder med læring, trivsel og (ud)dannelse.

De studerende vil udvikle færdigheder og kompetencer til at lede fagprofessionelle og samtidig udvikle deres egne roller som ledere i en kontekst af skiftende og dilemmafyldte forventninger.    

Uddannelsen er en akademisk og forskningsbaseret uddannelse, der samtidig tager afsæt i konkrete projekter og udfordringer fra de studerendes egne arbejdspladser. Underviserne har forskerbaggrund med ekspertise inden for uddannelsessektoren, organisation og ledelse.

Master i uddannelsesledelse består af både enkeltmoduler og frie valgfag.

Valgfag


På modul 2 og 3 kan du vælge mellem forskellige valgfag. Valgfagene tager udgangspunkt i centrale emner og aktuelle samfundsmæssige problemstillinger - deres indhold og fokus kan derfor ændre sig fra år til år.

Valgfagene kan også tages som selvstændige efteruddannelsesforløb.

Moduler


Modul 1: Strategisk uddannelsesledelse

Vi stiller skarpt på de studerendes aktuelle ledelsesrum i relation til den samfundsmæssige, politiske, organisatoriske og professionelle omverden. De studerende lærer at analysere og diskutere handlemuligheder for strategisk uddannelsesledelse samt at formidle indsigter, resultater og løsningmodeller.

Du bliver præsenteret for national og international forskning om styringsparadigmer, nye digitale teknologier, politiske og fagprofessionelle strømninger samt organiseringsformer inden for uddannelsesområdet, og du bliver introduceret til videnskabsteori og metode med henblik på at kunne analysere problemstillinger fra egen ledelsespraksis på et videnskabeligt grundlag.

Modul 1 på Master i uddannelsesledelse giver dig færdigheder til at arbejde aktivt med dit strategiske ledelsesrum i forhold til at drive og udvikle organisationen og dens medarbejdere samt være med til at tegne dens fremtid. Faget giver dig analytiske kompetencer til at sætte problemstillinger fra din egen praksis ind i en samfundsmæssig og organisatorisk kontekst og forholde dig strategisk til din egen ledelsespraksis fremadrettet.

Underviser Klaus Majgaard fortæller om faget 'Strategisk uddannelsesledelse'.

Undervisning på modul 1 i efteråret 2024

Uddannelsen udbydes i København (Emdrup)

Undervisningsdatoer:

Internat: 5. og 6. september

 • Mandag d. 30. september
 • Tirsdag d. 1. oktober
 • Onsdag d. 2. oktober
 • Mandag d. 28. oktober
 • Tirsdag d. 29. oktober
 • Onsdag d. 30. oktober
 • Tirsdag d. 26. november

Information om lokaler, tidspunkter mv: Timetable.au.dk

Der tages forbehold for ændringer

Ansøgning

Modul 2: Ledelse og organisering af fagprofessionelle

Dette modul handler om ledelse og organisering af fagprofessionelle i komplekse sammenhænge. Vi arbejder med, hvordan man lærer at analysere betingelser for - og afdække ressourcer til - at lede fagprofessionelt arbejde inden for uddannelsesområdet samt at formidle indsigter, resultater og løsningsmodeller til relevante aktører.

Faget handler om organisations- og ledelsesteoretiske tilgange fx ledelse af teamsamarbejde, ledelse af tværfaglige teams, ledelse med inddragelse af data og teknologi samt afkodning og omsætning af forskningsbaseret viden.

På Master i uddannelsesledelse kommer du til at arbejde med at afdække centrale problemstillinger fra din egen og dine medstuderendes praksis og anvende teoriinformerede ressourcer til at udvikle jeres ledelse og organisering af uddannelsesområdets praksis. Du får færdigheder til at arbejde med ledelse af fagprofessionelle og til reflekteret at kunne omsætte forskningsbaseret viden i din egen organisatoriske kontekst.

Modul 3: Transformativ uddannelsesledelse

Dette fag handler om ledelse af organisatoriske interventioner og deres implementering. Omdrejningspunktet er teorier og metoder til at designe, udføre, analysere og evaluere sine egne interventioner. Modulet fokuserer på forskellige teoretiske, metodiske og etiske aspekter ved at intervenere i organisationer, der arbejder med læring, trivsel og uddannelse.

Som studerende på Master i uddannelsesledelse vil du komme til at arbejde med at designe, udføre og analysere egne eksperimenter med udgangspunkt i din egen eller dine medstuderendes organisation og jeres egne formulerede problemstillinger. Vi fokuserer på den enkelte leders udvikling blandt andet gennem sparring og besøg i de studerendes organisationer.

Modulet lægger endvidere op til masterafhandlingen gennem sit fokus på selvstændigt analytisk arbejde med afsæt i egen praksis og egne læringsbehov.

Undervisning på modul 3 i efteråret 2024

Uddannelsen udbydes i København (Emdrup)

Undervisningsdatoer:

 • Tirsdag d. 17. september
 • Onsdag d. 18. september
 • Torsdag d. 3. oktober
 • Fredag d. 4. oktober
 • Onsdag d. 13. november
 • Torsdag d. 14. november
 • Fredag d. 15. november
 • Torsdag d. 12. december

Information om lokaler, tidspunkter mv: Timetable.au.dk

Der tages forbehold for ændringer

Ansøgning

Modul 4: Masterprojekt

I masterprojektet arbejder du med en videnskabelig behandling og formidling af en selvvalgt problemstilling i et anvendelsesperspektiv og/eller et praksisrettet perspektiv. I projektet inddrages teorier og metoder fra de forudgående moduler, og der suppleres med relevant selvvalgt litteratur og andet materiale, herunder eventuelt empiriske data frembragt ved de studerendes egne undersøgelser.

Har du spørgsmål?


Hvis du vil vide mere om uddannelsens faglige indhold, er du velkommen til at kontakte