Aarhus Universitets segl

Hvem læser Master i uddannelsesledelse?

Hvem læser Master i uddannelseldelse?


Om uddannelsen | Indhold, datoer og studieordning | Mød underviserne | Adgangskrav


Flertallet af vores studerende er ledere eller har en ambition om at blive det. De kommer fra arbejdspladser bredt inden for undervisningsområdet – områdeledere i dagtilbud, skoleledere, undervisningsledere i forsvaret, politiet eller sundhedsvæsenet samt uddannelsesledere på FGU'er, efterskoler, erhvervsskoler, VUC og HF, gymnasier, erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter.

Master i uddannelsesledelse tiltrækker også konsulenter med pædagogiske og ledelsesmæssige opgaver inden for institutioner og organisationer i kommuner og regioner i hele landet samt i statsligt og privat regi. De studerende har korte, mellemlange og længere videregående uddannelser inden for en bred vifte af fagområder – pædagog, folkeskole, sundhedsvæsen, humaniora, samfundsfag, naturvidenskab og ingeniørvidenskab.

Hvad siger de studerende?

”Adskiller uddannelsesledelse sig som noget særligt fra offentlig ledelse i almindelighed? For mig er svaret ’både-og’. Uddannelsesledelse er offentlig ledelse som så meget anden ledelse, der også har dette almene præg. Og samtidig er det noget særligt at lede inden for den pædagogiske verden. Det rammer Master i uddannelsesledelse på DPU spot on.”

Anja Madsen Kvols
Pædagogisk leder, Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA

"For mig var Master i uddannelsesledelse især en mulighed for at fokusere grundigere og reflektere over ledelsesproblemer på skolen, på en måde som der sjældent er tid eller rum til i en travl skolehverdag. Mest af alt har uddannelsen gjort mig bedre til at stoppe op i hverdagen og tænke: ”Kunne dette problem anskues og løses på en anden måde?” – og samtidig med en bevidsthed om at ledelse ofte handler om at vælge i en lang række dilemmaer, hvor der ikke altid findes ’en bedste løsning'."

Anders Jacobsen
Vicerektor, Frederiksberg Gymnasium

Anders Jacobsen har skrevet artiklen Os og dem: Kategoriseringer på et multikulturelt gymnasium på baggrund af sit masterprojekt

”Underviserne på Master i uddannelsesledelse ankommer med en stærk formidlingsevne, og de er jo inde i stoffet, fordi de selv er forskere. På samme tid kan man også mærke, at holdet er motiveret og har overskud og erfaring, og det betyder, at jeg faktisk har lært næsten lige så meget af mine medstuderende, som af at sidde i undervisningslokalet.”

Nikolaj Sørensen
Administrativ leder, Søren Kanne-skolen, Grenå

”For mig har det haft stor værdi, at uddannelsen er tænkt som et sammenhængende forløb med en naturlig progression. Udover, at det giver mulighed for at skabe koblinger mellem de enkelte fag på uddannelsen, så har det også betydet, at både underviserne og vi som studerende har lært hinanden og hinandens praksis at kende, hvilket har skabt et tillidsfuldt rum at være og lære i.”

Ditte Hovelsø
Specialkonsulent, Professionshøjskolen UCN, Pædagogik

”Det er et væsentligt plus for mig, at alle studerende arbejder med uddannelse og læring, og at de er oprigtigt nysgerrige på de særlige vilkår, som kendetegner ledelse på uddannelsesområdet. Samtidig har jeg mødt fantastisk dygtige, engagerede og inspirerende undervisere med en kæmpe indsigt i uddannelsesledelse, i både teori og praksis. Den kombination er unik. Den gør undervisningen spændende. Og den gør det let for mig at relatere til de emner og teorier, der blive introduceret og omsætte dem i mit daglige arbejde."

Steen Frederiksen
Direktør, SOSU Nykøbing Falster

"Det at læse Master i uddannelsesledelse er først og fremmest et perspektiv. Et teoretisk, men også et meget reflekteret perspektiv på min egen og andres praksis. Det har givet mig en forståelse ikke bare af min position men også af andres positioner i det her spil. Jeg har taget meget efteruddannelse, og det her er den bedste efteruddannelse jeg nogensinde har taget."

Trine Danø
Leder, GXU Uddannelse og Job, Gladsaxe Kommune