DPU

Aarhus Universitets segl

MEM-netværket

For mastere i ledelse af uddannelsesinstitutioner (MEM)

Baggrunden for MEM-netværket

MEM-netværket blev etableret i efteråret 2007 på initiativ af en gruppe mastere på det første hold på masteruddannelsen i ledelse af uddannelsesinstitutioner. Initiativet blev taget, fordi vi i denne mastergruppe helt overordnet ikke kunne udholde den tanke, at vi ikke skulle mødes mere. Og det har vist sig, at mange andre på det første hold af mastere i ledelse af uddannelsesinstitutioner havde det på samme måde.

Det første netværksmøde var den 22. januar 2008, hvor vi deltog i konferencen 'Nye sociale teknologier i folkeskolen. Kampen om dannelsen' og efterfølgende var ude at spise. Dette netværksmøde var det etablerende møde, hvor vi vendte og fastlagde hovedlinjerne for netværket.

Det var et stort ønske, at MEM-netværket også kom til at omfatte mastere på de nuværende og kommende MEM-hold, som har gennemført 3. semester. Desuden er de forskere, som har undervist på MEM-kurserne, fødte medlemmer i netværket - og der er stor interesse for netværket også blandt underviserne.

Formål

Der er to hovedformål med netværket. Det vigtigste er at mødes og have god tid til at høre nyt om andres arbejdsområder og om den overordnede uddannelsesudvikling, som man ikke altid selv når at opfange i den hektiske hverdag. Vigtigt er det også fortsat at få spejlet hverdagen og udviklingen i den nyeste ledelsesforskning på DPU og andre steder.

Netværkskonceptet

Netværkskonceptet er, at vi holder forholdsvis få (2-3 om året) netværksmøder af en pæn længde (kl. 14-21), som giver tid til fordybelse. Netværksmøderne har typisk såvel forskningsinput som erfaringsudveksling og masser af debat på programmet.

Organisatorisk er netværket et "keep it simple"-netværk med en planlægningsgruppe, som er åben for alle interesserede og en mailingliste. Vi vil gerne undgå medlemskontingent.

Vi håber, at vi får planlagt netværksmøderne, så mange ønsker at komme til flest mulige møder. At komme til udvalgte møder afhængig af tema vil være en anden mulighed for at deltage i netværket.

Kontakt

Hvis du er interesseret i at være med i netværket – evt. være med til at planlægge møder, er du velkommen til at kontakte Jane Andersen på mailadressen jane100@godmail.dk.