Aarhus Universitets segl

Adgangskrav

Master i uddannelsesledelse

Adgangskrav på Master i uddannelsesledelse


Om uddannelsen | Indhold, datoer og studieordning | Hvem læser her? | Mød underviserne

Adgangskrav


Uddannelse

For at blive optaget på Master i uddannelsesledelse skal du have en af følgende uddannelser:

  • en relevant bachelor- eller kandidatuddannelse inden for pædagogik, økonomi, psykologi, sociologi eller en tilsvarende samfundsvidenskabelig uddannelse
  • en relevant professionsbacheloruddannelse som lærer, pædagog, sygeplejerske eller socialrådgiver eller en professionsbacheloruddannelser inden for erhvervssprog, markedskommunikation, medieproduktion eller ledelse
  • en relevant mellemlang videregående uddannelse som lærer, pædagog, sygeplejerske eller socialrådgiver
  • en relevant diplomuddannelse gennemført som reguleret forløb, fx i ledelse eller pædagogisk arbejde med fokus på ledelse.

I vurderingen af, hvilke adgangsgivende uddannelser der kan komme på tale, er det afgørende, at din uddannelse har et indhold af ledelsesmæssig, pædagogisk, psykologisk, organisatorisk samt øvrig samfundsvidenskabelig teori.

Det forventes, at du er i stand til at læse faglitteratur på engelsk og i begrænset omfang på norsk og svensk. Enkelte undervisningsgange må derudover forventes at kunne foregå på engelsk.

Erhvervserfaring

Du skal have mindst tre års relevant erhvervserfaring, herunder erfaring med ledelsesopgaver, efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Dispensation

På grundlag af individuel vurdering kan der dispenseres fra adgangsbetingelserne, hvis det skønnes, at du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen. Der kan derimod ikke dispenseres fra kravet om tre års relevant erhvervserfaring.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, bør du kontakte Efter- og videreuddannelse, Arts Studier

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på masteruddannelsen i uddannelsesledelse. Hvis der er flere ansøgere end studiepladser, sker udvælgelsen af ansøgere til optagelse på baggrund af følgende kriterier:

  1. Ansøgere til hele uddannelsen frem for enkeltmodulansøgere
  2. Ansøgere, der tidligere har taget moduler på uddannelsen
  3. Minimum tre års sammenhængende erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse inden for ledelse.

Kriterierne er prioriterede. Kriterium 2 finder således alene anvendelse, hvis der fortsat er flere ansøgere end pladser efter vurdering af ansøgerne i kriterium 1. Ligeledes finder kriterium 3 kun anvendelse, hvis der fortsat er flere ansøgere end pladser efter vurdering i kriterium 1 og 2.

Det er vigtigt, at du i din ansøgning vedlægger dokumentation for din erhvervserfaring (kriterium 3) og evt. dokumentation for ledererfaring med personaleansvar i form af en underskrevet bekræftelse fra ansættelsessted. Derudover skal du sende kopi af eksamens-/kursusbeviser, medmindre du inden for de sidste fem år har været indskrevet ved Aarhus Universitet, åben uddannelse/deltidsuddannelse, og der ikke foreligger ny dokumentation.

Har du spørgsmål?


Hvis du har spørgsmål vedrørende adgangskrav, ansøgning, optagelse eller betaling, skal du henvende dig til Efter- og Videreuddannelse Arts: evu.arts@au.dk