DPU

Aarhus Universitets segl

Rekvirerede kurser

Har I brug for at blive opdateret med viden inden for jeres faglige felt? Så kan I rekvirere et efteruddannelseskursus til jeres medarbejdere hos DPU.

Vi udbyder tre overordnede modeller. Inden for rammerne af model 2 og 3 kan vi tilpasse forløbet, så det passer jer bedst muligt.

Hvis I er interesserede i at rekvirere et efteruddannelseskursus, så kontakt os, så vi kan få en forståelse af jeres faglige udfordring/ambitioner og drøfte muligt fagligt indhold, format og omfang. Vi beregner et endeligt tilbud ud fra jeres specifikke behov og forventninger.

1. Medarbejderne deltager på et udbudt mastermodul

Jeres ansatte melder sig alle på et af vores udbudte mastermoduler enten i forårs- eller efterårssemesteret. Herved får de et fælles uddannelsesforløb, men mødes også med andre fagprofessionelle, der arbejder med lignende problemstillinger, hvilket kan give netværk og inspiration. 

Især vores valgfag på masterniveau kan være relevante som enkeltfag.

Forudsætning: Alle jeres medarbejdere lever op til adgangskravene til en masteruddannelse på DPU, der er en relevant mellemlang eller lang videregående uddannelse (væsentlige elementer af pædagogisk, sociologisk, filosofisk eller psykologisk teori) og minimum 2 års relevant erhvervsarbejde. Der kan dispenseres i relation til uddannelsesniveau, men kravet om relevant erhvervserfaring er ufravigeligt.

Format: 5 ECTS svarende til 18 undervisningstimer fordelt på 3-5 undervisningsdage. Der vil være krav til, at deltagerne læser litteratur og eventuelt indgår i gruppearbejde mellem undervisningsgangene.

Forplejning: Morgenkaffe og rundstykke/eftermiddagskaffe og kage.

Eksamen: Prøven aflægges som undervisningsdeltagelse (krav til deltagelse defineres af underviser). Bestået/ikke bestået.

Eksamensbevis: Bevis på et 5 ECTS valgmodul, der kan meriteres ind i en af DPU’ s masteruddannelser og den fleksible master.

Pris: 12.000 pr. deltager (pålægges ikke moms). Ved 15 deltagere: 180.000 kr. 

2. Et tilpasset mastermodul kun for jeres ansatte

Der udvikles et mastermodul på 5 ECTS specifikt til jer svarende et valgfag på en af vores masteruddannelser.

Forudsætning: Alle jeres medarbejdere lever op til adgangskravene, der er en relevant mellemlang eller lang videregående uddannelse (væsentlige elementer af pædagogisk, sociologisk, filosofisk eller psykologisk teori) og minimum 2 års relevant erhvervsarbejde. Der kan dispenseres i relation til uddannelsesniveau, men kravet om relevant erhvervserfaring er ufravigeligt.

Format: 5 ECTS svarende til 18 undervisningstimer fordelt på 3-5 undervisningsdage. Der vil være krav til at deltagerne læser litteratur og eventuelt indgår i gruppearbejde mellem undervisningsgangene.

Forplejning: Morgenkaffe og rundstykke/eftermiddagskaffe og kage. Frokost kan tilkøbes.

Eksamen: Prøven aflægges som undervisningsdeltagelse (krav til deltagelse defineres af underviser). Bestået/ikke bestået.

Eksamensbevis: Deltagerne får et deltagelsesbevis og kan selv hente eksamensbevis på AUs studieadministrative system. Valgmodulet kan meriteres ind i en af DPU’s masteruddannelser og den fleksible master-

Priseksempler (ekskl. frokost og transport):  
Endelig pris beregnes afhængigt af aftale

  • Ved 15 tilmeldte: 8.800 kr. pr. deltager (132.000 kr. i alt)
  • Ved 10 tilmeldte: 13.000 kr. pr. deltager (130.000 kr. i alt)

3. Et ikke ECTS-udløsende kursus kun for jeres ansatte

Der udvikles et kursusforløb specifikt til jeres medarbejdere og af det omfang, I ønsker.

Forudsætning: Ingen faglige forudsætningskrav for deltagerne. I udvælger, hvem der skal deltage i kurset.

Format: Som I ønsker det. Nedenfor er angivet to priseksempler – et på 12 timer og et på 18 timer. Hvis I ønsker anden model, så beregner vi en pris for den.

Forplejning: Morgenkaffe og rundstykke, eftermiddagskaffe og kage (frokost kan tilkøbes).

Kursusbevis: DPU udfærdiger et kursusbevis med kompetencebeskrivelse.

Priseksempler (ekskl. frokost og transport, inkl. materialer):
Endelig pris beregnes afhængig af aftale

  • 18 timers kursus med 15 tilmeldte: 8.800 kr. pr. deltager (132.000 kr. i alt) (samme beregning som mastermodulet)
  • 12 timers kursus med 15 tilmeldte: 6.800 kr. pr. deltager (102.000 kr. i alt)